1. Doel van deze website

Alle informatie en materialen op deze website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden, video’s, data, logo’s, iconen of html code (hierna ‘content’), worden uitsluitend aan u ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. Zij dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, licentie of een advies van Sogeti aan u, tenzij expliciet anders aangegeven.