6. Gebruikersreacties

Sogeti is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u op deze website plaatst te controleren. U garandeert dat alle informatie en materialen die u via deze website naar Sogeti verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of enige andere toepasselijke wet. 

Alle door u geplaatste informatie en materialen zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld door Sogeti. Door het inzenden ervan geeft u Sogeti, met inachtneming van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, een onbeperkte en onherroepelijke licentie deze informatie en materialen, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, naar eigen inzicht te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden.