Aanjager innovatie.

Onze passie voor IT is een aanjager van innovatie.

InnovatieVanuit onze kennis en ons vakmanschap dagen wij klanten én elkaar uit om altijd op zoek te gaan naar de slimste IT-oplossingen.

Ook in onze dienstontwikkeling en projectaanpak schuwen wij de vernieuwing (en bijbehorende risico’s) niet. Sogeti durft verder te denken, stappen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor lopen wij op het gebied van Internet of Things en Cloud services voorop. 

Sogetisten dagen elkaar uit.

De passie voor IT wordt gedragen door onze collega's. Door hen worden regelmatig activiteiten op touw gezet om elkaar te challengen. Voorbeelden daarvan zijn de IoT-battle en testival.

Sogeti IoT-Battle finale 2015