DevOps teams agile webbanner

Cloud in de praktijk: DevOps en agile

In een serie blogs beschrijven we de uitdagingen waarmee verschillende bedrijven te maken krijgen bij hun digitale transformatie. Wat zijn de lessons learned en inzichten en hoe kun jij deze kennis inzetten om de modernisering van IT bij jouw organisatie te versnellen?

Het onderwerp van deze blog is: DevOps en agile. Lees snel verder!

Binnen de IT kan iedereen wel voorbeelden benoemen van technologieën of trends die slechts een korte tijd heel veel aandacht hebben gekregen om daarna weer naar de achtergrond te verdwijnen. Of zelfs geheel te verdwijnen. Agile werken is een trend die alweer jaren meegaat en nog steeds vol in de belangstelling staat. DevOps is een benaming die veel wordt toegepast als de IT en de Business in een gezamenlijk team agile willen werken. Het samenstellen van een zogenaamd DevOps team is echter niet voldoende om succesvol te worden. Onderstaande inzichten zijn opgedaan tijdens de Cloudreizen van meerdere organisaties.

DevOps empowerment

DevOps en agile werkwijzen behoren al lang niet meer alleen toe aan succesvolle Startup bedrijven. Teams die volgens deze methoden werken, maken veel gebruik van Cloud technologie. Het is dan ook niet vreemd dat termen als DevOps en agile in één adem worden genoemd met programma’s en strategieën om maximaal de voordelen van de Cloud te benutten. Het instellen van coaches om medewerkers te helpen de DevOps en Agile werkwijze goed te implementeren lijkt hier direct mee te maken te hebben.

Als de coaches eenmaal zijn gestart, blijkt de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie. Het succes en de impact van DevOps is van meer factoren afhankelijk dan alleen een goed en efficiënt werkend team. Het is zaak om binnen de eigen organisatie te analyseren wat de belangrijkste invloedfactoren zijn, of er aanpassingen benodigd zijn en zo-ja welke dan. Daarbij komt dan de vraag of de DevOps-teams zelf, of wellicht hun coach het mandaat en de verantwoordelijkheid hebben om de aanpassingen door te voeren, of dat dit elders in de organisatie ligt.

Zonder uitputtend te zijn, kunnen we een aantal factoren benoemen die in dit kader vaak herkend worden.

Implementatie

De term DevOps wordt breed en in alle vrijheid gebruikt. Oorspronkelijk is de term bedoeld om een team mee aan te duiden, die de volledige verantwoordelijkheid heeft en neemt voor een service of applicatie (solution); vanaf idee, de realisatie en implementatie, tot en met het operationele beheer. Vaak zien we dit niet volledig terug en ligt bijvoorbeeld de zorg voor de operatie (OPS) nog bij een ander team. Er is dan geen sprake van een volledige implementatie en kan de positieve bijdrage van DevOps ook niet volledig worden benut.

Verantwoordelijkheid nemen

Een belangrijk kenmerk van een DevOps-team is dat het team de volledige life cycle van een service of applicatie (solution) verzorgt en verantwoordelijkheid neemt voor de beschikbaarheid en goede werking. Het managen van de operatie betekent dat het DevOps-team op ieder moment moet kunnen acteren als er zich productieverstoringen voordoen. Dit kan betekenen 24/7 oproepbaar zijn om continuïteit te waarborgen. Dit neemt niet weg dat bepaalde taken buiten het DevOps-team gelegd kunnen worden, zonder afbreuk te doen aan het DevOps principe. Dit zijn dan vrijwel altijd generieke taken, die geen directe invloed op de beschikbaarheid of kwaliteit van de service hebben. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 1e lijns-support, inkoop en juridische zaken.

Standaardisatie

Agile werken en het werken in DevOps-teams dwingt tot het adopteren van standaarden en vaste afspraken binnen het team. Werken volgens gekozen standaarden en onderlinge afspraken dragen bij aan o.a. transparantie, overdraagbaarheid en efficiënte automatisering.
Dit geldt bovenal voor productie-omgevingen. Omdat je als Agile/DevOps-team ook wil experimenteren, buiten de standaarden en afspraken om, is het raadzaam om dit alleen te doen in een zogenaamde Sandbox-omgeving. Met een goede afbakening en door een goede afstemming met bijvoorbeeld risk-management en security wordt voorkomen dat experimenteren onwerkbaar wordt als gevolg van allerlei controle- en validatie-processen.

Agile Framework

Agile werken is de kern van DevOps en wordt in veel gevallen volgens een bestaand Framework gedaan. Bekende namen zijn bijvoorbeeld SAFe, LeSS en DaD. Deze Frameworks bieden bijvoorbeeld processen, templates en trainingen waardoor de agile werkwijze eenduidig binnen een organisatie ingevoerd kan worden. In de praktijk zien we de nodige variatie en lijken er soms toch nog uitdagingen om het gekozen Framework volledig tot zijn recht te laten komen.  Het verdient aanbeveling om samen met betrokken Agile/DevOps-teams bijvoorbeeld jaarlijks vast te stellen op welke punten de gekozen aanpak bijgesteld moet worden of extra begeleiding vereist.

Samenwerking DevOps-teams 

Binnen een organisatie (Enterprise) zijn in veel gevallen meerdere DevOps-teams actief. Het is essentieel dat al deze DevOps-teams met elkaar samenwerken en nauw in contact met elkaar staan. Deze onderlinge samenwerking draagt bij aan o.a. transparantie en hergebruik van kennis en componenten. Het samenwerken en onderling afstemmen biedt daarnaast een belangrijke basis om als DevOps-teams een bijdrage te leveren aan het passend maken van organisatie-brede Guiding Principles (richtlijnen). Daar waar deze samenwerking ontbreekt, is de kans groot dat de DevOps -teams worden geacht zich aan kaders te houden die minder of zelfs in het geheel niet passend zijn voor DevOps-teams.

Aansturing en condities

Succesvolle implementatie van DevOps vraagt om een passende vorm van aansturing. Centrale, op hiërarchie gebaseerde aansturing leidt uiteindelijk niet tot de meest efficiënte en effectieve DevOps implementatie. Om DevOps-teams de voorwaardenscheppende ruimte te geven is sturing mogelijk via de eerdergenoemde Guiding Principles. Om de sturing effectief te maken, is het compliant zijn met deze Guiding Principles niet vrijblijvend. Ieder DevOps-team dient zichzelf actief te voegen naar deze richtlijnen en de verantwoordelijkheid te nemen bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Binnen een bestaande organisatie, met een centrale aansturing, betekent de overgang naar deze nieuwe vorm van aansturing een uitdagende verandering.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe Sogeti jou kan helpen bij de digitale transformatie van jouw organisatie? Neem dan contact op of lees verder over de services die we je kunnen bieden.

Onze services  Expertise aanvragen 

Blog delen

Kan ik je helpen?

Sinds 2012 is Johan Flikweert in zijn rol als SME bij Sogeti betrokken bij de Cloud-reis van Nederlandse bedrijven. Hij ziet dat bij veel bedrijven vergelijkbare uitdagingen naar voren komen en deelt de ervaringen en inzichten graag door middel van zijn blogs.  

Meer blogs uit deze serie: