Sogeti Blog Cloud

Cloud in de praktijk: Een Cloud Center of Enablement overwegen

In een serie blogs beschrijven we de uitdagingen waarmee verschillende bedrijven te maken krijgen bij hun digitale transformatie. Wat zijn de lessons learned en inzichten en hoe kun jij deze kennis inzetten om de modernisering van IT bij jouw organisatie te versnellen?

Het onderwerp van deze blog is: De keuze voor een Cloud Center of Enablement (CCoE). Lees snel verder!

 

Het implementeren en toepassen van Cloud-technologie brengt in veel organisaties de nodige uitdagingen met zich mee. Naast de transformatie van legacy applicaties naar Native Cloud-technologie, betreft dit ook het integreren van diverse Architecturen en/of de behoefte om nieuwe innovatieve technologieën zo efficiënt en compliant mogelijk in gebruik te nemen. Het inrichten van een team met experts onder de noemer Cloud Competence Center (CCC) of een Cloud Center of Excellence (CCoE) is dan vaak een logische aanpak. Zelf geef ik de voorkeur aan de term Cloud Center of Enablement (CCoE), boven de andere voorbeelden. De term ‘enablement’ brengt m.i. tot uitdrukking dat dit team de andere teams faciliteert om kennis en vaardigheden zo snel mogelijk zelf op te bouwen.

Motivatie voor een CCoE

Het versnellen van de ontwikkeling en adoptie van nieuwe kennis en expertise en het bevorderen van standaardisatie, zijn veel voorkomende redenen om een CCoE (of CCC) op te zetten. In de praktijk blijken er veel meer onderliggende redenen te zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • De interactie tussen de (DevOps) teams en de supportrollen vanuit Architectuur, Riskmanagement, Compliance management etc. loopt niet optimaal.
 • Er is geen of onvoldoende interactie gericht op het herkennen en realiseren van herbruikbare componenten, code en templates
 • Hergebruik van o.a. componenten, code en templates start moeizaam op
 • Er is veel onduidelijkheid over het toepassen van Guiding Principles (Referentie Architectuur)
 • Er wordt wel geklaagd over Guiding Principles, maar er komen nauwelijks voorstellen ter verbetering.
 • De herkenning en adoptie van nieuwe innovaties gaat traag
 • De efficiëntie en kwaliteit van het team dat de Cloud Foundation, respectievelijk de Cloud Infrastructuur beheert, wordt verstoord doordat er ook veel ad-hoc kennis en expertise vragen op hen worden afgevuurd.
 • Er is een (nog steeds groeiende) diversiteit aan redundant tooling.

Scope en Focus van een CCoE

De initiële motivatie achter het CCoE is het ontwikkelen en adopteren van nieuwe kennis en expertise en het bijdragen aan standaardisatie. Dit team vervult bij voorkeur geen primaire rol in de dagelijkse operatie. Met andere woorden zonder een CCoE valt er geen enkel operationeel proces stil, alleen worden ze minder snel vernieuwd, zijn ze mogelijk minder compliant en efficiënt.

Dus het CCoE helpt de organisatie om te vernieuwen, te versnellen, compliant en secure te werken. In de praktijk blijkt dit een breed speelveld. De voorgestelde/aangedragen nieuwe innovaties dienen relevant te zijn, en zo toegespitst mogelijk te worden aangedragen. Belangrijk is dat teams en teamleden vervolgens bijgestaan worden in het leren toepassen in de praktijk. De CCoE-expert is dus zelf vaardig en vertrouwd met de technologie.w

Periferie

Een belangrijk aandachtspunt is de vraag of het CCoE zich alleen richt op de agile/DevOps-teams (softwarevoortbrenging en beheer), of ook op andere rollen/functies binnen de organisatie. Het antwoord op deze vraag is eenduidig; het CCoE richt zich op iedereen die betrokken is of wordt bij verdere digitalisering waarbij Cloud technologie[VCvd1]  een rol speelt. Dus ook de managers, juristen, inkopers, riskmanagers, architecten en bijvoorbeeld IT-servicemanagers.

Toegevoegde waarde/Output CCoE

Een meer concreet beeld van de taken en de rol van het CCoE ontstaat als we aandacht geven aan de toegevoegde waarde die dit team bij veel organisaties oplevert. Naast de directe inhoudelijke toegevoegde waarde, speelt ook het efficiëntievoordeel en de snelheidswinst waar het CCoE aan kan bijdragen. Aansprekende en veel voorkomende aandachtsvelden van het CCoE zijn:

 • Aandragen van relevante nieuwe technologie
  Actief worden innovaties in de markt onderkend en intern gepresenteerd. Veelal gericht op de potentiële toepassing binnen de organisatie, maar voldoende open en transparant om creativiteit van de betrokkenen te bevorderen.
 • Training, coaching en begeleiding
  Naast nieuwe expertise, vraagt het onboarden van nieuwe collegae ook de nodige aandacht en zorg. Op het inhoudelijke vlak draagt het CCoE hieraan bij en coördineert het onderhouden van een accurate onboarding-kit. Nieuwe collegae zijn hierdoor sneller productief, passend binnen de werkwijze en strategie van de organisatie.
 • Sparringpartner innovatie en Hands-on hulp
  Het implementeren van nieuwe technologie gaat vaak sneller als je er over kan sparren met een ervaringsdeskundige. Het CCoE voorziet hierin, zoveel mogelijk door zelf de expertise aan te dragen, maar ook door expertise van elders (tijdelijk) beschikbaar te maken.
 • Sparringpartner kwaliteit en compliance
  Het CCoE dient geen formele rol te hebben in het valideren en controleren op compliance en security. Daarmee komt namelijk de onafhankelijke positie van het CCoE in gevaar. Wel is het CCoE bij voorkeur betrokken bij het kritisch challengen van o.a. Designs, Templates, Pipelines en controls of tollgates.
 • Knelpunten Guiding Principles
  Knelpunten in Guiding Principles of het ontbreken van Guiding Principles werken vaak verstorend op de compliance en productiviteit van een Team. De volledigheid en toepasbaarheid van deze Guiding Principles wordt structureel bewaakt en geanalyseerd door het CCoE. Daar waar relevant wordt afgestemd en geadviseerd met de eigenaar en bewaker van de Guiding Principles (bijvoorbeeld de Design Authority) door aanvullingen en aanscherpingen voor te stellen.
 • InnerSource Library
  Om code, templates, componenten of ervaringen onderling intern te delen tussen de teams wordt gebruik gemaakt van zogenaamde InnerSource Libraries (dus niet buiten de organisatie toegankelijk). Het CCoE speelt een centrale rol in het onderhouden van dergelijke InnerSource Libraries. Dit kunnen er meerdere zijn. Dat betekent dat ze de regie heeft over de Libraries, en de coördinatie voert over de processen, de gebruikte tool(s) en de core-teams, welke de validatie doen.

CCoE expertise

Een regelmatig voorkomende misvatting betreft de bemensing van het CCoE. De benodigde expertise dient inclusief de infrastructuur te zijn, maar daar hoort niet het zwaartepunt te liggen. Het zwaartepunt ligt juist meer op het vlak van Architectuur en het toepassen van softwaredevelopment. Een helicopterview en de capaciteit om potentiële implicaties te overzien over meerdere aandachtsvelden is daarbij enorm waardevol. Met andere woorden, de CCoE-expert heeft affiniteit met security, compliance, onderhoudbaarheid, of nog beter gezegd, heeft affiniteit met vrijwel alle kwaliteitskenmerken welke van belang zijn in de moderne digitale ontwikkeling.

Voorwaardelijk

Toegankelijkheid van de CCoE-expertise is een belangrijke voorwaarde voor succes. Naast de tools die gebruikt worden voor het delen van kennis en componenten, moeten de Experts zichtbaar zijn en toegankelijk zonder barrières. Voorkom dat er een beeld ontstaat van een CCoE in een ivoren toren. Stimuleer dat de experts in de ruimten acteren waar ook de teams actief zijn. Bij voorkeur nemen ze deel aan de dagelijkse chats en aan de discussies aan tafel of bij het koffieapparaat. Laagdrempelige interactie, zonder dat daar altijd een afspraak voor gemaakt dient te worden, bevordert de adoptie van het delen van kennis en de onderlinge interactie tussen DevOps-teams en ondersteunende rollen.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe Sogeti jou kan helpen bij de digitale transformatie van jouw organisatie? Neem dan contact op of lees verder over de services die we je kunnen bieden.

Onze services  Expertise aanvragen 

Social Sharing block

Kan ik je helpen?

Sinds 2012 is Johan Flikweert in zijn rol als SME bij Sogeti betrokken bij de Cloud-reis van Nederlandse bedrijven. Hij ziet dat bij veel bedrijven vergelijkbare uitdagingen naar voren komen en deelt de ervaringen en inzichten graag door middel van zijn blogs.

Meer blogs uit deze serie: