Briljante kennis over de natuur in een app

Sogeti slaat een brug tussen de kleurrijke wereld van boswachters en de app CMSi Obsveg.   

Klantencase staatsbosbeheer

Klant.

Staatsbosbeheer beheert 265.000 ha natuur in Nederland. Ze beschermen en koesteren het groene erfgoed zodat we het ten volle kunnen beleven en benutten. 

Vraag.

Staatsbosbeheer brengt onder meer in kaart hoe het gesteld is met de flora en fauna in een bepaald natuurterrein. Kort gezegd: wat is er te zien, in welke hoeveelheid en op welke locatie?

Meten is weten

Voorheen moest Staatsbosbeheer zelf de validatieslag op de verzamelde gegevens maken, zonder dat deze informatie direct werd gekoppeld aan de Nationale Databank Flora Fauna (NDFF). Verder krijgt Staatsbosbeheer subsidie (SNL) voor specifieke natuurterreinen waar ze verantwoording over moeten afleggen aan de provincie. Het is daarvoor noodzakelijk om een ecologische monitoring uit te voeren in de natuurterreinen waar subsidie voor is aangevraagd.

Oplossing.

Voor het nauwkeurig in kaart brengen van al deze gegevens heeft Sogeti Functioneel Beheer CMSi Obsveg ontwikkeld. CMSi is een internationaal conservatie-management-systeem. 

In centraal systeem opslaan

Wanneer een boswachter nu het veld in gaat voor een broedvogelkartering of een plantenkartering kan hij/zij in de app zetten wat hij/zij heeft gezien. Aan het einde van de ronde kan de boswachter de gegevens synchroniseren zodat de informatie meteen in het centrale systeem wordt opgeslagen.

Aan de hand van de data wordt beoordeeld hoe het gaat met het terrein.

Meer weten?

Meer weten over de case of hoe Functioneel Beheer kan bijdragen aan uw organisatie? Neem dan contact op via de gegevens van Harm Pul. 

Contact

E-mail Harm