Power App voor havensleepbedrijf Kotug

Kotug beoordeelt vaardigheden kapiteins met Sogeti Power App

Weg met de grote Excel-sheet

Ontdek hoe Sogeti aan de hand van het Microsoft Power Platform havensleepbedrijf Kotug hielp met de ontwikkeling van de beoordelingsapp of ga direct naar onze Power Platform services!

Naar Power Platform services

 

 

Sleepbootkapiteins werden door Kotug beoordeeld aan de hand van een enorme Excel-sheet. Tijd voor vereenvoudiging en verbetering. Sogeti ontwikkelde aan de hand van het Microsoft Power Platform de beoordelingsapp op maat die zorgt voor inzicht en tijdbesparing. Wij nemen je graag mee in hoe dit proces verliep en in wat het oplevert voor Kotug!

Havensleepbedrijf Kotug

In 1911 richtte Antonie Kooren het havensleepbedrijf Kotug op. Sindsdien is de havensleper uitgegroeid van een Rotterdams familiebedrijf tot een wereldwijde towing-specialist. Het bedrijf heeft meer dan 50 sleepboten die actief zijn over de hele wereld. En dat gaat verder dan het slepen van zeeschepen naar hun plek in de haven of terminal. Zo slepen de boten van Kotug ook offshore platforms, begeleiden ze bij het slepen van pontons voor de offshore industrie en het escorteren van schepen in milieuvoorzorgsgebieden, bluswerkzaamheden en het tegengaan van olievervuiling op zee. De sleepboten van Kotug zijn ook voor langere periode te charteren. 

Uitvoerige beoordeling van de competenties

Het besturen van een sleepboot luistert heel nauw. Een kleine fout in het manoeuvreren kan grote gevolgen hebben voor het gesleepte object. Daarom worden sleepbootkapiteins uitvoerig getraind en regelmatig her-beoordeeld volgens strikte, West-Europese regels en de eigen bedrijfsnormen. Voldoet een kapitein aan de strenge vaardigheidseisen? Dan wordt de kapitein ‘vrijgegeven’ en is deze bevoegd om een sleepboot te besturen. 
 
Kotug gebruikte een Excel-sheet bij het trainen en beoordelen van sleepbootkapiteins. Hierin legden de trainers vast hoe kapiteins presteerden op diverse performances en criteria. Hoe communiceren ze met de loods, wat is opvallende lichaamstaal (zoals het lichaam meebewegen met de stuurrichting), kunnen ze bochten goed inzetten en de verkregen draaisnelheid op tijd opvangen en knijpen ze krampachtig in het bedieningsmechanisme? Alle vaardigheden werden in een apart Excel-sheet vastgelegd – een gigantisch bestand. Kunnen we dat niet vereenvoudigen en verbeteren in een app? 

Scope bepalen

Kotug riep de hulp van Sogeti in om de beoordelingsapp te bouwen. Het traject startte met een driedaagse sessie om de scope te bepalen. Wat zijn jullie wensen en hoe kunnen we die het beste invullen? Dergelijke vragen kwamen in de sessie aan bod. Vervolgens maakte Sogeti een planning en startte met het bouwen van een Power App op het Microsoft Power Platform. Daarbij werkte Sogeti nauw samen met twee developers van Kotug, die op deze manier direct een ‘training on the job’ kregen.

Power App op maat als oplossing

Sogeti en Kotug richtten de Power App exact naar wens in. Daarbij hakten ze de beoordelingscriteria zover mogelijk op in vragen waarop alleen ‘ja’ of ‘nee’ geantwoord kan worden. Daardoor kan nu iedere kapitein op dezelfde manier, op dezelfde criteria, in dezelfde volgorde beoordeeld worden. Dat maakt de beoordeling objectief. Zijn er speciale omstandigheden, zoals zware wind, stroming, slecht zicht of last van zeeziekte? Dan kan de trainer dat in aanvullende invoervelden vermelden. En omdat alle prestaties tot in detail worden vastgelegd, kan een manager een onderbouwd beoordelingsgesprek voeren. 

Visuele rapportages 

Na afloop kunnen trainers en managers in het Power BI Dashboard rapportages inzien en uitdraaien. In één oogopslag is duidelijk hoe een kapitein op bepaalde criteria en performances presteert, wat de vorderingen zijn en op welke vlakken de kapitein wel of (nog) niet voldoende getraind is. Zo zien trainers in een van rood naar groen oplopend diagram hoe iemand op een bepaalde vaardigheid scoort. De meter heeft een schaal van een tot vijf. Drie-en-een-half is de eis vanuit Kotug, die grens is aangeduid met een stippellijn. In een webdiagram is te zien in welke vaardigheden een kapitein wel en nog niet voldoende onder de knie heeft. Daarbovenop kunnen managers en trainers zelf aangeven om de hoeveel tijd ze automatisch een periodieke rapportage willen ontvangen.

Zelf uitbreiden van de Power App

Kotug kan de Power App zelf uitbreiden. Zo voegt de towing-specialist momenteel een managementbeoordeling toe. Daarvoor wordt eerst een lijst van criteria opgesteld. Vervolgens hangt Kotug weegfactoren aan elk criterium. Maar een dergelijke app is eigenlijk geschikt voor het objectief en onderbouwd beoordelen van elke functie. In de toekomst wil Kotug een variant van de Power App gebruiken als HR-tool. De voortgang van de training van nieuw kantoorpersoneel kan met de app goed gevolgd en gerapporteerd worden totdat de trainee de competenties heeft zoals aangegeven in de taakbeschrijving.  

De app kan daarna gebruikt worden voor competentieborging. Het is dan eenvoudig om te meten en te rapporteren of medewerkers nog aan alle vereisten voldoen of additionele training nodig hebben.

Daan Merkelbach – Manager Training and Consultancy Kotug

“Sogeti heeft zich uitstekend ingeleefd in wat we doen en wat we willen. Daardoor konden ze de app bouwen vanuit onze beleving en proactief aanpassen met oog voor onze business.” 

Ton van Veen – Business Development Manager Cloud Solutions Sogeti 

“Leerzaam om te zien dat we samen met Kotug een relatief eenvoudige Power App tot in detail kunnen afstemmen op een hele specifieke taak.” 

Meer weten over het bouwen van Power Apps op het Power Platform?  

Wil je ook eenvoudig en relatief voordelig een eigen, specifieke Power App ontwikkelen? Bekijk onze Power Platform services!

Naar Power Platform services

Deel dit succesverhaal!

Kan ik je helpen?