Klantencase staatsbosbeheer

Briljante kennis over de natuur in een app

Meer weten over de Functioneel Beheer Services?

Benieuwd naar het verhaal hoe Sogeti een brug slaat tussen de kleurrijke wereld van boswachters en de app CMSi Obsveg?

Lees er alles over 599 in de case hieronder en vind meer informatie over onze diensten op de Functioneel Beheer Services pagina.

Functioneel Beheer Services Informatie aanvragen

Klant

Staatsbosbeheer beheert 265.000 ha natuur in Nederland. Ze beschermen en koesteren het groene erfgoed zodat we het ten volle kunnen beleven en benutten.

Vraag

Staatsbosbeheer brengt onder meer in kaart hoe het gesteld is met de flora en fauna in een bepaald natuurterrein. Kort gezegd: wat is er te zien, in welke hoeveelheid en op welke locatie?

Meten is weten

Voorheen moest Staatsbosbeheer zelf de validatieslag op de verzamelde gegevens maken, zonder dat deze informatie direct werd gekoppeld aan de Nationale Databank Flora Fauna (NDFF). Verder krijgt Staatsbosbeheer subsidie (SNL) voor specifieke natuurterreinen waar ze verantwoording over moeten afleggen aan de provincie. Het is daarvoor noodzakelijk om een ecolog 599 ische monitoring uit te voeren in de natuurterreinen waar subsidie voor is aangevraagd.

Oplossing

Voor het nauwkeurig in kaart brengen van al deze gegevens heeft Sogeti Functioneel Beheer CMSi Obsveg ontwikkeld. CMSi is een internationaal conservatie-management-systeem. 

In centraal systeem opslaan

Wanneer een boswachter nu het veld in gaat voor een broedvogelkartering of een plantenkartering kan hij/zij in de app zetten wat hij/zij heeft gezien. Aan het einde van de ronde kan de boswachter de gegevens synchroniseren zodat de informatie meteen in het centrale systeem wordt opgeslagen.

Aan de hand van de data wordt beoordeeld hoe het gaat met het terrein.

Meer weten?

Meer weten over de case of hoe Functioneel Beheer kan bijdragen aan uw organisatie? Neem dan contact op of bekijk onze services.

Naar Functioneel Beheer services Expertise aanvragen

Kan ik je verder helpen?

0