IoT_Usecase_energie

Met IoT draaien energiewindmolens gewoon door tijdens onderhoud

Meer weten over IoT Services?

En benieuwd naar wat IoT services voor jouw organisatie kan betekenen?

Lees er alles over in de case hieronder en vind meer informatie over onze diensten op IoT Services pagina.

IoT Services Informatie aanvragen

Oplossing.

“Er komt een bericht binnen dat windmolen FL3 hulp nodig heeft. Via het asset management op afstand wordt in dit bericht een landkaart getoond met het windmolenpark waarop FL3 oranje gekleurd is." vertelt een onderhoudsmonteur van het windmolenpark in het hoge Noorden van ons land.

Als ik op het FL3-symbooltje druk, wordt via onze “remote monitoring” de statusmonitor van deze windmolen getoond. Er staat een waarschuwing bij de lager van de ventilator. Als ik de lager aanklik, verschijnt via onze “remote diagnostics” een grafiek waaruit blijkt dat de lager over vijf dagen vervangen moet worden. Dat kan schade betekenen voor de windmolen. De molen stilzetten is geen optie. De log geeft aan dat een nieuwe lager inmiddels is besteld. Deze lager is al binnen op het servicestation. Kijk dat is nu het voordeel van “predictive maintenance”. Voor de zekerheid schakel ik via onze remote-controlfunctie de windmolen terug naar driekwart vermogen. Dan haal ik de lager op bij het servicestation.

Slimme sensoren

Deze lager kan inmiddels veel meer dan die van vroeger. Zo kan deze ook de kwaliteit van de gebruikte smeermiddelen meten. Via slimme sensoren kan de lager ook de belasting in alle richtingen meten. Als ik op mijn scherm op de lager klik, krijg ik alle benodigde technische documentatie voor de uit- en inbouwinstructies ter vervanging van de lager. Zo is mijn klus snel geklaard. Hoe anders was dat zonder IoT. Eindeloos veel werkbriefjes, uren uitval van de windmolen, lange levertijden van onderdelen en als het tegenzat een herstelperiode van een paar weken.”

Ingrediënten van de IoT-oplossing

 

Connect

 Connect
De windmolen is volledig uitgerust met slimme sensoren. Zo ook een sensor op de lager. Deze sensoren zijn zowel onderling verbonden als met het internet. Dat is het uitgangspunt voor informatieverzameling. Deze verbindingen zorgen ook voor interactie met de windmolen.

 

Talk-Think

 Talk
Verbonden sensoren maken zichzelf kenbaar aan elkaar en via internet. De windmolen ‘praat’ volledig geautomatiseerd met back-end systemen en combineert data afkomstig van de verschillende sensoren. Op deze manier krijgt dit fysieke object een digitaal bestaan. Daarmee kan de windmolen ook op afstand aangesproken en aangestuurd worden.

 

Talk-Think

 Think
Verzamelde data wordt geanalyseerd. Historische data leert dat lagers op een bepaald moment vervangen moeten worden. Ook andere informatie als best werkende modellen, clusters of wat dan ook wordt omgezet in kennis. Deze data kan ook gecombineerd worden met externe data waarmee nog meer intelligentie ontstaat.

 

Act

 Act
Zonder menselijke tussenkomst wordt gemeld dat de lager vervangen moet worden. En deze wordt ook automatisch besteld.

Waarde voor de organisatie

De reparatietijd wordt drastisch verlaagd waarmee veel geld en moeite wordt bespaard. De productie van energie wordt verhoogd. Medewerkers hoeven minder werk te verzetten op veelal moeilijk toegankelijke en gevaarlijke locaties.

Weten hoe IoT waarde toevoegt voor uw organisatie? 

Waar begin je met Internet of Things en met welke use cases maakt je organisatie het verschil? Met onze IoT-workshops geven wij binnen korte tijd antwoord op de vraag hoe de organisatie vanuit bestaande middelen kan profiteren van IoT. 

Kan ik je verder helpen?