Waterwolftunnel voldoet aan nieuwe Europese wetgeving

Meer weten over Test Management Services?

En ben je benieuwd hoe Sogeti Test Management implementeert binnen grote projecten?

Lees er alles over in de case hieronder en vind meer informatie over onze diensten op de Test Management Services pagina.

Test management Informatie aanvragen

Klant.

De Provincie Noord-Holland is de opdrachtgever voor de bouw van de Waterwolftunnel. In april 2013 is de tunnel opgeleverd. Dit tunneltraject van de N201 loopt onder de Haarlemmerringvaart door, over een lengte van drie kilometer met een gesloten tracé van 670 meter. De Provincie Noord-Holland heeft de Waterwolftunnel gebouwd om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. De tunnel zorgt onder andere voor een betere verbinding tussen mainport Schiphol en Bloemenveiling Aalsmeer.

Samenwerking

De Waterwolftunnel is onderdeel van het Masterplan N201+: de vernieuwing en omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek over een lengte van ruim 25 km. Bij dit project werkt de Provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en De Ronde Venen. Het Masterplan N201+ is voor de Provincie een belangrijk infrastructureel project met een budget van circa 600 miljoen euro.

Vraag.

De Provincie Noord-Holland stond voor de uitdaging om de Waterwolftunnel binnen planning en budget te realiseren. Dat is voor de Provincie Noord-Holland geen sinecure, want de meeste tunnels in Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Het (laten) bouwen en exploiteren van tunnels is bovendien geen eenvoudige klus. Risico’s zijn dat bouwtrajecten uitlopen qua planning en budget of een tunnel kinderziekten vertoont. De recente wijzigingen in de tunnelwetgeving maakten de realisatie van de Waterwolftunnel nog uitdagender. Zo is in Nederland sinds kort nieuwe tunnelwetgeving van kracht naar aanleiding van de nieuwe Europese tunnelwetgeving uit 2006. Deze wetgeving omvat aangescherpte veiligheidseisen. De rode draad die door de tunnelwetgeving loopt, is dat de tunnelbeheerder verantwoordelijk is voor het beheer en de veiligheid. Bovendien is de beheerder verplicht zijn verantwoordelijkheid in een vroegtijdig stadium te nemen.

Oplossing.

Onderdeel van de Waterwolftunnel is de aanleg van de Tunneltechnische Installaties (TTI’s) zoals ventilatiesystemen, camera’s, verlichting, communicatiesystemen en brandblusinstallaties. Het spreekt voor zich dat deze TTI’s essentieel zijn voor de veiligheid in de Waterwolftunnel. Daarom is het zaak dat deze installaties perfect functioneren. Om aan te tonen dat de TTI’s in de Waterwolftunnel aan alle (veiligheids)eisen voldoen, heeft het Implementatieteam O&O van de Waterwolftunnel een speciaal team ingericht. Het Implementatieteam O&O is verantwoordelijk voor het toetsen & testen en voor de verificatie & validatie van de installaties.

Verandering veiligheidswetgeving

Sogeti was de dragende partij achter het testteam. Gedurende het project veranderde de veiligheidswetgeving: de opdrachtgever moet voortaan in zijn ontwerp- en bouwproces aantonen dat hij een veilige tunnel bouwt. Om de veiligheid in het kader van de aangepaste veiligheidswetgeving te kunnen garanderen, heeft de Provincie tijdens de implementatiefase een speciale Testmanager van Sogeti aangesteld. Zij stond voor de uitdaging om waar mogelijk (met terugwerkende kracht) te leveren. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de Sogeti Testmanager met spoed een team van acht technische experts samengesteld met onder andere een Configuratiemanager, Requirements Manager en Testcoördinator van Sogeti.

 

224 documenten getoetst

De Testmanager heeft een best-benefit strategie gedefinieerd voor het uitvoeren van de controles (toetsen en test-witness) en onder hoge tijdsdruk de processen daarop ingericht. Hierbij zijn 224 documenten formeel getoetst (in één tot vijf toetsronden), 194 documenten ter informatie ontvangen en 71 testen gewitnesst (in één tot vijf testronden). Deze activiteiten waren verdeeld over diverse documenttypen (ontwerpen / testdocs) en testsoorten. De testmanager heeft ook de eigen randvoorwaarden ingevuld (configuratiemanagement, requirement management en PBS). Het team van Sogeti heeft in nauwe samenwerking met de opdrachtnemer de controles uitgevoerd, onder voortdurend verschuivende planningen. Dat vroeg om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en teammotivatie. Daarnaast heeft het team alle (tussen)resultaten gekoppeld aan de requirements via tooling. Daardoor zijn de resultaten inzichtelijk op verschillende niveaus. De beoordelingen heeft het team via eindrapportages aan de opdrachtgever geleverd. Zo heeft de Provincie Noord-Holland, ondanks de tijdsdruk en veranderde veiligheidswetgeving, de Waterwolftunnel op tijd en binnen budget kunnen realiseren.

Johan Remkes, Commissaris van de Koning voor de Provincie Noord-Holland

Dit project is een voorbeeldproject voor Nederland. De provincie Noord-Holland heeft laten zien een tunnel te kunnen openstellen binnen planning en budget volgens de nieuwste veiligheideisen

Kan ik je verder helpen?

Nicolette van der Heide - Sogeti Manager Marketing & Communications
Phone number: +31651439020