Model Based Design - review

Voordelen

  • Direct inzage in de kwaliteit, volledigheid en consistentie van de procesmodellen
  • Modellen worden voorbereid op het geautomatiseerd afleiden van logische testgevallen

Omschrijving service

De service Model Based Design - review maakt het mogelijk om direct na het opstellen van de requirements een kwaliteitsreview uit te voeren. De procesmodellen worden automatisch gecontroleerd op volledigheid, consistentie en kwaliteit. Na het uitvoeren van deze service kan het procesmodel worden verwerkt tot logische testgevallen met de service Model Based Test Design. 

De voorwaarde voor het uitvoeren van de service Model Based Design - review is dat de requirements zijn vastgelegd in de vorm van modellen. Voor deze service wordt uitgegaan van procesmodellen gemaakt in Visio of modelleertools zoals BiZZdesigner (www.bizzdesign.nl), ARIS (www.SoftwareAG.com), BPMone (www.pallas-athena.com) en Enterprise Architect (www.sparxsystems.eu). Andere vormen van modellen zoals pseudocode, beslissingstabellen, CRUD matrices en documentmodellen kunnen op verzoek gereviewd worden.

Business case

Door tijdens en direct na het opstellen van de requirements deze te beoordelen, wordt aan het begin van het IT-ontwikkelproces al op kwaliteit gecontroleerd. Hierdoor worden vroegtijdige fouten voorkomen. Systeemleveranciers krijgen betere specificaties met als gevolg minder herstelwerk door gevonden bevindingen tot in productie aan toe.

Uit diverse onderzoeken van Boehm en Gartner blijkt dat fouten die in de eerste fase van een IT project worden gevonden tot een factor 1.000 goedkoper zijn dan dat dezelfde fouten pas aan het einde van een IT project gevonden worden. 

Met gevalideerde modellen als input kunnen met de service Model Based Test Design geautomatiseerd logische testgevallen worden afgeleid. In de specificatiefase van testprojecten levert dit enorme besparingen op in doorlooptijd en kosten.

Activiteiten

  1. De opdrachtgever mailt een bestand naar sts@sogeti.nl. (Visio-schema's in .vdx formaat)
  2. Sogeti valideert het bestand en bevestigt de prijsopgave. Bij geconstateerde afwijkingen op complexiteit en aantal bestanden wordt een nieuwe prijsopgave gemaakt.
  3. De opdrachtgever accordeert deze en geeft opdracht tot review.
  4. Sogeti verwerkt het bestand en mailt de resultaten retour.

Producten

  • Een beoordeelde procesflow op kwaliteit, volledigheid en consistentie.
  • Overzicht van review resultaten.

Planning

De service is direct beschikbaar.

De doorlooptijd voor het opleveren van de producten is maximaal 2 werkdagen na akkoord op de prijsopgave.

Offerte voor deze service