Proof of Concept Service Virtualisatie

Voordelen

 • De PoC geeft snel inzicht in de mogelijkheden van Service Virtualisatie in uw testomgevingen.
 • Vaste prijs, Sogeti neemt het risico van inactieve uren (leegloop).
 • Het product is direct in te zetten bij de inrichting van Service Virtualisatie binnen uw omgeving.

Omschrijving service

In de wereld van vandaag is alles connected. Het verbinden van machines, devices, componenten en de mens levert waardevolle data op voor organisaties. IT landschappen bestaan tegenwoordig uit ketens van applicaties die allemaal onderling data met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is natuurlijk prachtig, maar vanuit een testperspectief leiden al die verbindingen tot inefficiëntie in het testproces. Complexe applicatielandschappen met een hoge mate van integratie, leiden ertoe dat testen in deze landschappen duur, tijdrovend en moeilijk te controleren worden. Bevindingen in 1 applicatie kan er toe leiden dat het testen van (een deel) de keten wordt vertraagd. Ook het testen van een deel van de keten leidt al tot uitdaging, omdat daarvoor vaak de gehele keten aanwezig moet zijn. Dit leidt tot tijd en geldverspilling en niet te vergeten de kwaliteit van testen komt hiermee op het spel te staan.

Door de inzet van Service Virtualisatie zijn Testers minder afhankelijk van testinfrastructuren en worden problemen met interconnectiviteit vermeden. Service Virtualisatie simuleert de functionaliteit van gekoppelde systemen op elk gewenst moment. Hiermee kan een applicatie worden getest zonder van de andere systemen afhankelijk te zijn. U bent dus niet meer afhankelijk van andere systemen in de keten!

Om te bepalen of Service Virtualisatie ook in uw organisatie toepasbaar is biedt Sogeti de service Proof of Concept (PoC) Service Virtualisatie aan. Met deze PoC wordt aangetoond of het mogelijk is om binnen uw organisatie te testen met virtuele services. In overleg bepalen we welk systeem, welke services en andere aspecten onderdeel zijn van de scope.

Het resultaat van de PoC is een helder advies dat u antwoord geeft op de vraag of de inzet van Service Virtualisatie voor u voordelen oplevert en zo ja, op welke gebieden Service Virtualisatie het beste is toe te passen.

Sogeti stelt tijdens het uitvoeren van de PoC de tool Parasoft Virtualize beschikbaar. Er hoeven dus niet apart toollicenties te worden aangeschaft.

Activiteiten

Tijdens de PoC Service Virtualisatie worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Bepalen services in scope.
 • Intake op de eventueel bestaande stubs.
 • Installatie van het testtool.
 • Creatie gevirtualiseerde service(s).
 • Demonstratie waarin de werking van de gevirtualiseerde services in de testomgeving wordt getoond.
 • Rapportage van de resultaten.

Producten

De service resulteert in de volgende (tussen)producten:

 • Plan van Aanpak (inclusief opdrachtbeschrijving).
 • Script voor gevirtualiseerde services gebruikt tijdens de PoC
 • Eindrapport met de resultaten van de PoC. Dit rapport bevat de bevindingen en resultaten voor de toepassing van Service Virtualisatie binnen uw situatie. We geven tevens een advies voor de vervolgstappen.

Planning

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijd is 2 weken.

Offerte voor deze service