Proof of Concept Test Data Management

Voordelen

 • De Proof of Concept geeft snel inzicht in de mogelijkheden van TDM met het beschikbare testtool.
 • Vaste prijs, Sogeti neemt het risico van inactieve uren (leegloop).
 • Het product is direct in te zetten bij de inrichting van TDM binnen uw omgeving.

Omschrijving service

Het IT landschap wordt steeds complexer , terwijl time-to-market, kwaliteit, performance en privacy meer en meer belangrijker wordt voor organisaties. Gevolg hiervan is dat nieuwe releases en projecten elkaar steeds sneller opvolgen, met als gevolg dat de druk op het testproces verder toeneemt. Ontwikkelingen als Agile, DevOps en Continuous Delivery versterkt dit alleen maar. Maar hoe zorg je als organisatie ervoor dat de juiste testdata op ieder gewenst moment beschikbaar is, zonder dat dit veel tijd en energie kost? Dit kan met Test Data Management (TDM). Een goed geïmplementeerd proces van TDM levert testdata aan die tijdig, passend, herbruikbaar en referentieel integer is.

Veel organisaties maken gebruik van zelf gecreëerde testdata wat vaak niet representatief is voor productie of gebruiken productiedata wat privacy gevoelig is en vaak een te grote omvang heeft voor testdoeleinden. Daarnaast is het gebruik van productiedata in een testomgeving aan privacy regelgeving gebonden en is het concurrentiegevoelig. Tevens is het moeilijk testdata in ketentesten consistent te houden en is het aanmaken of aanleveren van testdata een zaak van lange adem, waardoor tesdata vaak ontbreekt in testomgevingen. Organisaties worstelen dan ook met de vraag hoe kom ik aan een goede representatieve testdata set. Termen als subsetting en masking van data zijn hierin erg belangrijk.

TDM

TDM


Om te bepalen of en hoe tooling in uw organisatie kan worden ingezet voor het maskeren en het creëren van subsets van (productie)data voert Sogeti voor u een Proof of Concept Test Data Management (PoC TDM) uit. Op basis van de resultaten kunnen de vervolgstappen voor de uitrol van TDM binnen uw organisatie worden vastgesteld.

Sogeti stelt tijdens het uitvoeren van de PoC de benodigde tooling beschikbaar. Er hoeven dus niet apart toollicenties te worden aangeschaft.

De PoC TDM geeft voor een vaste prijs en een vastgestelde doorlooptijd inzicht of en hoe maskeren en subsetten binnen een organisatie mogelijk is. Daarnaast toont het aan dat door middel van subsetting besparing op het beheer van testomgevingen kan worden bereikt.

Het resultaat van de PoC TDM is een rapport met de bevindingen en resultaten voor de toepassing van TDM en specifiek maskeren en subsetten binnen uw eigen organisatie. Er wordt tevens een advies gegeven voor de vervolgstappen.

Activiteiten

De PoC bestaat uit 3 fasen: Voorbereiding, Uitvoering en Rapportage. De volgende activiteiten worden hierbij uitgevoerd. Daarnaast richt de PoC zich op het maskeren en subsetten van 1 database met maximaal 10 tabellen. Indien gewenst kan dit in overleg worden uitgebreid.

 • Bepalen data in scope.
 • Intake op de eventueel bestaande test data scripts.
 • Installatie van het testtool.
 • Automatiseren van de aanmaak van testdata.
 • Demonstratie waarin de werking van de test data in de testomgeving wordt getoond.
 • Rapportage van de resultaten.

Producten

De service PoC Test Data Management resulteert in de volgende eindproducten:

 • Testdata creatie scripts voor ingezette tool.
 • Demonstratie.
 • Verslaglegging inclusief advies.

Planning

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijd is circa 2 weken.

Offerte voor deze service