Sogeti devops nieuwe standaard the end of end-to-end testing

DevOps Teams

DevOps is de combinatie van culturele filosofieën, praktijken en hulpmiddelen die het vermogen van een organisatie vergroot om toepassingen en diensten met hoge snelheid te leveren: het sneller ontwikkelen en verbeteren van producten dan organisaties die traditionele processen voor softwareontwikkeling en infrastructuurbeheer gebruiken. Dankzij deze snelheid kunnen organisaties hun klanten beter bedienen en effectiever concurreren op de markt.

Wat is DevOps Teams?

Een DevOps-team bestaat uit ontwikkelaars en IT-operations die gedurende de hele productlevenscyclus samenwerken om de snelheid en kwaliteit van de software-uitrol te verhogen. Het is een nieuwe manier van werken, een culturele verschuiving, die aanzienlijke gevolgen heeft voor teams en de organisaties waarvoor zij werken.

Wat doet een DevOps Engineer?

Een DevOps engineer is een professional die ontwikkelings- en operationele vaardigheden combineert om de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling te beheren, van code-ontwikkeling en -testen tot implementatie en doorlopend onderhoud. Ze werken eraan om de kloof tussen ontwikkelings- en operationele teams te overbruggen, zodat software sneller en betrouwbaarder kan worden geleverd.

Enkele belangrijke verantwoordelijkheden van een DevOps engineer zijn:

 • Het creëren en onderhouden van geautomatiseerde implementatiepijplijnen en tools om het releaseproces te stroomlijnen
 • Het ontwikkelen en onderhouden van configuratiebeheer en infrastructure-as-code (IaC) frameworks
 • Het monitoren en analyseren van systeemprestaties, het identificeren en oplossen van problemen en het schalen van systemen indien nodig
 • Het samenwerken met ontwikkelingsteams om nieuwe functies en functionaliteit te ontwerpen, implementeren en testen
 • Het waarborgen dat beveiligings- en nalevingsnormen worden nageleefd in alle aspecten van de levenscyclus van softwareontwikkeling

DevOps engineers gebruiken verschillende tools en technologieën, waaronder cloudcomputing-platforms, containerisatietools, continuous integration and delivery (CI/CD)-tools en monitoring- en analyse-tools.

Hoe werkt DevOps?

In een DevOps-model zijn ontwikkelings- en operationele teams niet langer "silo's". Soms smelten deze twee teams samen tot één team waar de engineers over de hele levenscyclus van de applicatie werken - van ontwikkeling en test tot implementatie en operations - en over een reeks multidisciplinaire vaardigheden beschikken.

DevOps-teams gebruiken tools om processen te automatiseren en te versnellen, wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Een DevOps-toolchain helpt teams belangrijke DevOps-fundamenten aan te pakken, waaronder continue integratie, continue levering, automatisering en samenwerking.

DevOps-waarden worden soms ook toegepast op andere teams dan ontwikkeling. Wanneer beveiligingsteams een DevOps-aanpak hanteren, is beveiliging een actief en geïntegreerd onderdeel van het ontwikkelingsproces. Dit wordt DevSecOps genoemd.

Waarom DevOps?

Software en het internet hebben de wereld en zijn industrieën veranderd, van winkelen tot entertainment en bankieren. Software is niet langer alleen maar ondersteunend voor een bedrijf, maar is een integraal onderdeel geworden van elk onderdeel van een bedrijf. Bedrijven communiceren met hun klanten via software die wordt geleverd als online diensten of toepassingen en op allerlei apparaten. Ze gebruiken software ook om de operationele efficiëntie te verhogen door elk onderdeel van de waardeketen te transformeren, zoals logistiek, communicatie en operaties. Net zoals bedrijven voor fysieke goederen in de 20e eeuw met behulp van industriële automatisering hebben getransformeerd hoe ze producten ontwerpen, bouwen en leveren, moeten bedrijven vandaag de dag transformeren hoe ze software bouwen en leveren.

Wat zijn de voordelen van Devops?

De voordelen van DevOps zijn snellere en gemakkelijkere releases, efficiëntie van het team, meer veiligheid, hogere kwaliteit van de producten en bijgevolg tevredener teams en klanten.

 • Snelheid
  Beweeg met hoge snelheid, zodat je sneller voor klanten kunt innoveren, u beter kunt aanpassen aan veranderende markten en efficiënter wordt in het behalen van bedrijfsresultaten. Met het DevOps-model kunnen uw ontwikkelaars en operationele teams deze resultaten bereiken. Met microservices en continuous delivery kunnen teams bijvoorbeeld eigenaar worden van diensten en vervolgens sneller updates uitbrengen.
   
 • Snelle levering
  Verhoog de frequentie en het tempo van releases, zodat je jouw product sneller kunt innoveren en verbeteren. Hoe sneller u nieuwe functies kunt vrijgeven en bugs kunt oplossen, hoe sneller u kunt inspelen op de behoeften van uw klanten en concurrentievoordeel kunt opbouwen. Continue integratie en continue levering zijn praktijken die het softwarereleaseproces automatiseren, van bouw tot implementatie.
   
 • Betrouwbaarheid
  Garandeer de kwaliteit van applicatie-updates en infrastructuurwijzigingen, zodat je sneller en betrouwbaarder kunt leveren met behoud van een positieve ervaring voor eindgebruikers. Gebruik praktijken zoals continue integratie en continue levering om te testen of elke wijziging functioneel en veilig is. Monitoring en logging helpt je om in real-time op de hoogte te blijven van de prestaties.
   
 • Schaal
  Beheer jouw infrastructuur en ontwikkelingsprocessen op schaal. Automatisering en consistentie helpen je om complexe of veranderende systemen efficiënt en met minder risico te beheren. Infrastructuur als code helpt je bijvoorbeeld jouw ontwikkelings-, test- en productieomgevingen op een herhaalbare en efficiëntere manier te beheren.
   
 • Verbeterde samenwerking
  Bouw effectievere teams onder een DevOps-cultuurmodel, dat waarden als eigenaarschap en verantwoordelijkheid benadrukt. Ontwikkelaars en operationele teams werken nauw samen, delen veel verantwoordelijkheden en combineren hun workflows. Dit vermindert inefficiënties en bespaart tijd (bijvoorbeeld kortere overdrachtsperioden tussen ontwikkelaars en operations, het schrijven van code die rekening houdt met de omgeving waarin deze wordt uitgevoerd).
   
 • Beveiliging
  Snel bewegen met behoud van controle en compliance. Je kunt een DevOps-model invoeren zonder de beveiliging op te offeren door gebruik te maken van geautomatiseerd compliance-beleid, fijnmazige controles en technieken voor configuratiebeheer. Door bijvoorbeeld infrastructure as code en policy as code te gebruiken, kunt u compliance op schaal definiëren en vervolgens bijhouden.

Wat is Azure DevOps

Azure DevOps is een set cloudgebaseerde services die door Microsoft wordt aangeboden voor softwareontwikkeling, samenwerking, testen en implementatie. Het biedt een complete end-to-end oplossing voor het bouwen en implementeren van applicaties, met tools voor het beheren van broncode, het bijhouden van werkitems, het automatiseren van builds en releases en het monitoren van applicatieprestaties.

Enkele belangrijke kenmerken van Azure DevOps zijn:

 • Azure Boards: een werkvolgsysteem dat teams helpt om werk te plannen, bij te houden en te bespreken in het hele ontwikkelingsproces.
 • Azure Repos: een op Git gebaseerd versiebeheersysteem dat teams in staat stelt om code te beheren en samen te werken aan projecten.
 • Azure Pipelines: een continue integratie en continue levering (CI/CD) service die het bouwen, testen en implementeren van applicaties automatiseert naar elk platform of cloud.
 • Azure Artifacts: een pakketbeheersysteem dat het beheer en de distributie van artifacts (zoals NuGet-packages, npm-packages of Maven-packages) vereenvoudigt binnen jouw organisatie.

Azure DevOps is zeer aanpasbaar en kan worden geïntegreerd met een breed scala aan tools en services van derden. Het ondersteunt verschillende programmeertalen, platforms en frameworks, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor softwareontwikkelingsteams van alle groottes en branches.

De DevOps levenscyclus

De DevOps levenscyclus is een set van praktijken en processen die de gehele softwareontwikkeling beslaan, van planning en codering tot testen, implementatie en doorlopend onderhoud. Het is ontworpen om teams meer samenwerkend en efficiënt te laten werken, waardoor ze sneller hoogwaardige software kunnen leveren.

De DevOps levenscyclus bestaat doorgaans uit de volgende fasen:

 1. Plan: In deze fase worden de bedrijfsvereisten geïdentificeerd, projectdoelen en -objectieven gedefinieerd en wordt er een roadmap voor het project gemaakt.

 2. Code: In deze fase schrijven en bekijken ontwikkelaars code, met de focus op het maken van modulaire, herbruikbare code die goed gedocumenteerd en getest is.

 3. Build: In deze fase wordt de code gebouwd en gecompileerd tot een implementeerbaar pakket.

 4. Test: In deze fase wordt de software getest met behulp van geautomatiseerde testframeworks om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan functionele en niet-functionele vereisten.

 5. Implementeren: In deze fase wordt de software geïmplementeerd in productie- of staging-omgevingen.

 6. Operate: In deze fase wordt de software bewaakt en worden eventuele problemen in real-time geïdentificeerd en opgelost.

 7. Monitor: In deze fase worden de prestaties en het gebruik van de software bewaakt en worden inzichten verzameld om toekomstige releases te verbeteren.

Wat zijn de uitdagingen bij de invoering van DevOps?

Gewoonten zijn moeilijk te doorbreken. Teams die vastzitten in silo's kunnen moeite hebben met, of zelfs weerstand bieden tegen, het omgooien van teamstructuren om DevOps-praktijken te omarmen. Sommige teams denken ten onrechte dat nieuwe tools voldoende zijn om DevOps in te voeren. Toch is DevOps een combinatie van mensen, tools en cultuur. Iedereen in een DevOps-team moet de hele waardestroom begrijpen - van ideevorming tot ontwikkeling en de eindgebruikerservaring. Het vereist het afbreken van silo's om samen te werken gedurende de hele productlevenscyclus.

De overgang van een legacy-infrastructuur naar het gebruik van Infrastructure as Code (IaC) en microservices kan zorgen voor snellere ontwikkeling en innovatie, maar de toegenomen operationele werklast kan een uitdaging zijn. Het beste is om een sterke basis van automatisering, configuratiebeheer en continuous delivery praktijken op te bouwen om de last te verlichten. 

Een te grote afhankelijkheid van tools kan teams afleiden van de noodzakelijke fundamenten van DevOps: de team- en organisatiestructuur. Zodra een structuur is opgezet, moeten de processen en het team volgen en de tools.

Hoe DevOps in te voeren

Om DevOps in te voeren moet je eerst de teams, tools en processen die uw organisatie momenteel gebruikt evalueren en eventueel veranderen of verwijderen. Het betekent de nodige infrastructuur opbouwen om teams de autonomie te geven om hun producten te bouwen, in te zetten en te beheren zonder al te veel op externe teams te hoeven vertrouwen.

DevOps-cultuur
In een DevOps-cultuur omarmen teams nieuwe manieren van werken met meer samenwerking en communicatie. Het is een afstemming van mensen, processen en hulpmiddelen op een meer uniforme klantgerichtheid. Multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van een product.

Voortdurend leren
Organisaties die DevOps goed doen, zijn plaatsen waar experimenteren en het nemen van risico's worden aangemoedigd. Waar buiten de gebaande paden denken de norm is, en falen wordt gezien als een natuurlijk onderdeel van leren en verbeteren.

Agile
Agile-methodes zijn immens populair in de software-industrie, omdat ze teams in staat stellen flexibel en goed georganiseerd te zijn, en te reageren op veranderingen. DevOps is een culturele verschuiving die de samenwerking bevordert tussen degenen die software bouwen en onderhouden. Wanneer agile en DevOps samen worden gebruikt, leiden ze tot hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.