Download rapport: 6 acties om een succesvolle AI-first strategie in te zetten.

VINT Rapport Machine-Intelligence

In dit trendrapport ‘AI-first: Leren van de machine’ adviseert VINT hoe organisaties kunnen profiteren van de inzet van kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence (AI) met een zogenaamde ‘AI-first’ strategie.

In het rapport worden zes acties gepresenteerd die jouw organisatie helpen de intelligentie, het zogenaamde Corporate IQ, te vergroten. Van een bimodale AI-strategie voor zowel de bestaande IT-huishouding als disruptieve AI-toepassingen tot een 'mindful' aanpak: een cultuur stimuleren waarin het ontdekken en opbouwen van nieuwe kennis centraal staat.