Data Driven: kansen pakken met Data privacy

Kom naar het Datamanagement-event en ervaar waarom Data Privacy nodig is voor het juiste resultaat. 

EVENT 22-6 Data Driven Data security

Veel organisaties worstelen met wat nu wel en niet getolereerd wordt door wet-en regelgeving. Daarbij komt ook nog het ethische aspect. Welke data mag je waarvoor gebruiken? Hoe kan technologie hierin een rol spelen? Hoe zorg je dat iedereen zich aan de regels houdt? Wat is de impact op de organisatie wanneer regels worden overtreden? Wat is de laatste stand van zaken in die wet- en regelgeving?

Tijdens dit event helpen wij u dit complexe gebied te verkennen. Wet- en regelgeving, organisatie en technologie komen samen en we ontdekken de mogelijkheden.

Verschillende sprekers gaan in op het omzetten van data naar impact met in achtneming van de privacy, het omgaan met de wet- en regelgeving, master datamanagement en een strategische aanpak. 

Naast onze professionals delen ook onze partners ITCG en Informatica hun ervaringen met u. Dit stelt u in staat uw privacy-plan en -strategie naar een hoger niveau te tillen.

Programma

12.00 - 13.00 | Ontvangst & lunch

13.00 - 13.10 | Welkom | Mark Rumpf, Sogeti

13.10 - 13.30 | Kansen pakken met data-privacy  | Marc Govers, Sogeti 

U verwacht waarschijnlijk dat wetten en regels u hinderen, Marc bewijst het tegendeel. Via een kaderzetting, drivers en noodscenario’s kunt u met zijn verhaal uw voordeel doen in het omzetten van data in impact. 

13.30 -14.00 | Wat mag wel en wat niet binnen data-privacy | Bert Nienhuis, Debbie Fielstra, ITCG

Wet- en regelgeving is bepalend voor het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Met name de doelbinding en het omgaan met de meldplicht zijn hierbij van belang. Bert en Debbie vertellen over hun ervaringen. En over hoe ITCG haar klanten op praktische wijze helpt de verbinding tussen regelgeving en techniek te realiseren.

      

14.00 - 14.30 | Geen data-privacy zonder master datamanagement (Kamiel Beijer, Informatica)

Klantgericht ondernemen betekent het vastleggen van meer en meer klantinformatie. Hierdoor worden nieuwe kansen gecreëerd die tot op heden ondenkbaar waren. Het is noodzakelijk de privacy van diezelfde klant te beheersen. Niet in de laatste plaats door regelgeving zoals GDPR. Hoe kan master datamanagement helpen in deze schijnbare tegenstelling?

14.30 - 14.45 | Pauze

14.45 - 15.15 | Meldplicht datalekken en data privacy (Gert van Tol, Sogeti)

Gert gaat middels een praktijkverhaal in op de governance van data privacy qua rollen en afspraken. Zoals de rol van Data Processor en Data Controller en de betekenis van deze rollen in relatie tot de meldplicht van datalekken. 

15.15 - 15.45 | Aanpak werken met data privacy (Dennis van Gelder, Sogeti)

Data privacy is een complex vraagstuk hetgeen een structurele aanpak vraagt. Dennis verheldert deze aanpak en gaat in op de do’s en dont’s om de aanpak succesvol toe te passen.

15.45 - 16.00 | Naar de privacy-strategie (Peter Roos, Sogeti)

Hoe je start met de privacy-strategie? Peter geeft u de eerste handvatten.

16.00 - 17.00 | Borrel en Expertise markt

Leg uw vragen of uitdagingen voor aan onze experts:   

  • ITCG, Bert Nienhuis, Debbie Fielstra
  • Informatica, Kamiel Beijer
  • Microsoft SQL Server 2016 dynamic data masking, Bob van Megen
  • Management bedrijfsveiligheid, Petrie van Steenpaal,
  • Data management consultancy Sogeti, Dennis van Gelder en Marc Govers
  • Informatica tooling, Bart Honhoff

Meer weten over hoe u nu meer uit uw data kun halen waarbij u de wet- en regelgeving hanteert? Meld u aan voor het Data Driven- event: kansen pakken met data-privacy van Sogeti.

Contact

E-mail Mark

Andere Events

Azure fundamentals workshop

Microsoft Azure Fundamentals Workshop

Sogeti Capelle

Wil je Microsoft Azure succesvol implementeren in jouw organisatie? Ontvang handvatten en inzichten tijdens een Azure Fundamentals Workshop. Er zijn diverse locaties en data beschikbaar. Meld je nu aan. 

ProjectB

IT-studenten challenge: ProjectB 2019

AwardsNight