Webbanner Qmeets

Q meets: Quality Engineering in Scaled Agile

Werk jij in een Scaled Agile omgeving en speelt Quality Engineering een belangrijke rol in jouw werk? Of heb je interesse in hoe Scaled Agile en kwaliteit elkaar vinden? Dan is deze Q meets interessant voor jou!

Aanmelden

Werk jij in een Scaled Agile omgeving en speelt Quality Engineering een belangrijke rol in jouw werk? Of heb je interesse in hoe Scaled Agile en kwaliteit elkaar vinden? Dan is deze Q meets interessant voor jou

Na een korte opfris over SAFe en Quality Engineering binnen Scaled Agile gaan we aan de hand van twee praktijkverhalen dieper in op de vraag we dit in de praktijk brengen en hoe je dit zelf kunt toepassen.

 

Programma:

Scaled Agile: KwaliteitsaspectenSander Witteveen en Marc Roekens (beiden SAFe Program Consultant en docenten van de SAFe trainingen binnen Sogeti) geven een korte opfris over het Scaled Agile Framework in het algemeen en 3 kwaliteitsaspecten daarbinnen, in het bijzonder: Built-in Quality, Systems Thinking en Design Thinking.

Design Thinking in praktijk: Denise de Gier gaat in op hoe zij het aspect Design Thinking binnen een publieke organisatie oppakt. Haar uitdaging is om een cultuur van continu verbeteren te implementeren en de business kant van de organisatie mee te nemen in deze nieuwe werkwijze om zo de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren.

Built-In Quality in SaFe: Menno bij de Vaate gaat in op hoe hij het aspect "Built-in Quality” heeft opgepakt vanuit zijn rol als Test Manager. Welke voorwaarden zijn er om de beste resultaten te behalen? Welke keuzes zijn er nodig en hoe breng hij Built-in Quality in de praktijk?

Vraag-Maar-Raak sessie: We verwachten dat er meer vragen zijn over Quality Engineering binnen SAFe dan er in de praktijkervaringen aan bod komt. Daarom sluiten we het inhoudelijke deel van de bijeenkomst af met een "vraag maar raak" sessie waarbij de vraag centraal staat: Hoe kan eenieder nu direct aan de slag met het besprokene?

De avond wordt gehost door Wouter Ruigrok (Agile Quality Coach and Subject Matter Expert bij Sogeti).  

Aanmelden

Q meets: praktische informatie

  • Datum en tijd: 15 maart 2023, 18:00 - 21:00 
  • Locatie: Vianen (Vanaf 17:15 is er een maaltijd beschikbaar in ons restaurant) 
  • Taal: Nederlands 

We beginnen om 18:00 uur. De deuren van het auditorium zijn geopend vanaf 17:45, zodat we om 18:00 uur kunnen beginnen. Rond 20:30 is er tijd ingeruimd voor een netwerkborrel om met de sprekers, of met elkaar, verder over van alles en nog wat van gedachten te wisselen.

We delen onze kennis graag met onze klanten. Als je een collega van de klant ook wilt laten deelnemen aan deze meeting, stuur dan deze uitnodiging door of stuur een email naar q-meets.nl@sogeti.com.

Meer weten?

18:00 - 21:00
Kantoor Sogeti Vianen