image finding the sweet spot

DYA-Dag 2016

Multi Dynamic Architecture - De patronen onder de chaos

Architectuur als schakel tussen meerdere ritmes in een organisatie

Met de elkaar snel opvolgende technologische innovaties en hun adoptie door maatschappij en bedrijven, ontstaat in veel organisaties een nieuwe externe focus met een geheel eigen dynamiek. Organisaties richten zich steeds meer op het toepassen van technologische vernieuwing in nieuwe of bestaande services. Tegelijkertijd moet men 'het bestaande' in stand houden.

Nieuwe architectuurstijl

Zo ontstaan er verschillende ritmes van informatievoorziening. Kleine gebeurtenissen in het ene ritme kunnen grote gevolgen hebben in een ander ritme. De moderne architect maakt de soepele overgang tussen die ritmes mogelijk met een Multi Dynamic Architecture: een architectuurstijl die verschillende modi onderkent; verschillende dynamieken die samen een harmonisch geheel vormen.

De DYA-Dag 2016 biedt u een spannende inkijk in deze nieuwe architectuurstijl, met wederom sprekers van uiteenlopende organisaties.

Programma

Hoe ‘architectureer’ je in tijden van digitale disruptie? Sprekers van drie uiteenlopende organisaties delen tijdens de DYA-Dag hun ervaringen.

09:00 – 09:30 Ontvangst
09:30 – 09:40 Opening door dagvoorzitter Pablo Derksen, Directeur, Sogeti
09:40 – 10:15  ‘Van draaideur specialist naar entry service provider’, Hans Hopma, Boon Edam International B.V.
10:15 – 10:50 ‘Agile architectuur bij Waternet; go with the flow’, Ann Loogman, Waternet
10:50 – 11:15 Pauze
11:15 - 11:50 ‘Empowering: architecting in the agile ING organisation’, René Klinkenberg, ING
11:50 – 12:25 ‘Multi-dynamic architecture: de patronen onder de chaos’, Ton Eusterbrock, Sogeti
12:25 – 12:40 Column, Menno van Doorn, VINT, Sogeti
12:40 – 12:45 Afsluiting door dagvoorzitter Pablo Derksen, Directeur, Sogeti
12:45 – 14:00 Lunch

 • Agile architectuur bij Waternet; go with the flow, Ann Loogman, Informatiearchitect
  Waternet streeft ernaar om in 2017 80% van haar klantcontact online af te handelen. Marketing en ICT hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Onder architectuur en door middel van een agile/scrum aanpak wordt de balans gevonden tussen ‘being ready’ en kleinere, zeer zichtbare ‘rocket projects’. Ann Loogman, Informatiearchitect bij Waternet laat zien hoe deze balans gerealiseerd wordt in de digitale communicatie met de burger. Tijdens haar keynote ‘Go with the Flow’over Agile Achitectuur bij Waternet geeft ze een helder inzicht in de werkwijze bij haar organisatie.
 • Empowering: architecting in the agile ING organisation, René Klinkenberg, Architect
  Wie volgt niet met spanning de ontwikkeling van ING naar het nieuwe Agile organisatiemodel. Gaat het lukken met de squads, tribes en chapters die ING in staat moet stellen haar aanpassingsvermogen en innovatiekracht te behouden? René Klinkenberg, architect bij ING, vertelt tijdens zijn keynote ‘Empowering: architecting in the agile ING organisation’ welke rol architectuur en de architect in deze nieuwe organisatie heeft. Er is in ieder geval nog steeds behoefte aan visie, inzicht, overzicht en samenhang door de architectuurfunctie. Wel verandert de rol van architect in de engineering cultuur van ING naar een sturend, ondersteunend en meewerkend teamlid, zodat teams een onderscheidende klantbeleving kunnen realiseren.
 • ‘Van draaideur specialist naar entry service provider’, Hans Hopma, Sr. Business Development Manager
  Tijdens de DYA-Dag 2015 introduceerde Sogeti ‘De brug’-methode. Een metafoor om organisaties te helpen hun digitale transformatie vorm te geven. Hans Hopma, senior Business Development Manager bij Boon Edam, weet boeiend te vertellen hoe deze draaideurenspecialist ‘de brug’ heeft toegepast om de slag te maken van producent naar dienstverlener. Na 140 jaar produceren staat Boon Edam aan de rand van de digitale revolutie. Hoe gaan zij deze nieuwe periode inrichten? Wat is de impact op hun huidige organisatie? En hoe vertalen zij de inzichten van ‘de brug’ naar keuzes en concrete invulling. Een prachtig voorbeeld van hoe ontwikkelingen als Internet of Things impact hebben op het herdefiniëren van een business model.
 • Multi-dynamic architecture: de patronen onder de chaos, Ton Eusterbrock, Enterprise Architect
  De laatste presentatie tijdens de DYA-Dag 2016 staat in het teken van de nieuwe ontwikkelingen rond DYA. Ton Eusterbrock, Enterprise Architect bij Sogeti gaat in op het concept van multi-dynamische architectuur: de transformatie naar een architectuurbenadering die verschillende dynamieken in de organisatie ondersteunt en verbindt. In tijden van digitale disruptie ontstaan verschillende ritmes van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. Kleine gebeurtenissen in het ene ritme kunnen grote gevolgen hebben in een ander ritme. De moderne architect maakt de soepele overgang tussen die ritmes mogelijk met een Multi Dynamic Architecture: een architectuurstijl die verschillende modi onderkent; verschillende dynamieken die samen een harmonisch geheel vormen. De moderne architect maakt de soepele overgang tussen die ritmes mogelijk met een chaos-driven architectuur: een architectuurstijl die verschillende modi met verschillende dynamieken onderkent, die samen een harmonisch geheel vormen. 

  Tot slot inspireert Menno van Doorn, directeur van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) met een column. 
  Tijdens de pauzes en lunch kunt u inspiratie opdoen en met collega-architecten van gedachten wisselen. Kortom, alle ingrediënten voor een boeiende ochtend zijn aanwezig!

Nieuwsgierig geworden?

 Aanmelden voor deze editie is helaas niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marlies van Steenbergen via het telefoonnummer +31 (0)88 660 66 00 +7984 (nakiezen) of per e-mail: marlies.van.steenbergen@sogeti.com.

Bekijk onze actuele Events

Kan ik je helpen?

09:00 - 14:00
Van der Valk Houten