DYA-architectuur scan

Doe gratis de architectuurvolwassenheid scan en e-mail hem voor een plot op uw organisatie:

DYA scan

Er zitten veel kanten aan werken onder architectuur. Om de architectuurfunctie effectief in te richten, is het essentieel prioriteiten te stellen. Niet alles kan tegelijk, en gelukkig hoeft dat ook niet. De architectuur volwassenheidsmatrix helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Aandachtsgebieden architectuur

Wij zien 17 gebieden die een rol spelen bij het werken onder architectuur. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan het invullen van de architectuurfunctie. Samen geven deze  aandachtsgebieden invulling aan de twee dimensies; niveau van architectuur denken en inbedding in de organisatie. Elk aandachtsgebied van het werken onder architectuur moet voldoende aandacht krijgen. Dit betekent echter niet dat elk aandachtsgebied op elk moment in de tijd evenveel aandacht behoeft.

Er is een zekere natuurlijke volgorde om de verschillende aspecten van het werken onder architectuur op te pakken. Oftewel, de aandachtsgebieden en de niveaus die we daarin onderkennen, kunnen in een onderlinge volgorde gepositioneerd worden. Daarnaast hoeft een aandachtsgebied niet meteen tot in perfectie ingevuld te worden. Binnen elk van de verschillende aandachtsgebieden zijn niveaus van volwassenheid te onderscheiden.

Onderstaande tabel toont de niveaus van alle 17 aandachtsgebieden en hun onderlinge rangschikking.

Ontdek de positie van uw organisatie met de architectuur volwassenheids scan

Aan de hand van een vragenlijst kan worden vastgesteld wat de huidige positie is van uw organisatie ten opzichte van deze 17 aandachtsgebieden. De vragenlijst is opgemaakt in Microsoft Excel en bevat twee tabbladen: Voorblad en Invoerblad. Wanneer u het ingevulde exemplaar van dit spreadsheet aan ons e-mailt via dya@sogeti.nl., dan ontvangt u binnen vijf werkdagen een plot van uw organisatie op de 17 aandachtsgebieden.

Contact

E-mail Marlies