Functioneel Beheer

Wilt u snel inzicht in de effectiviteit van uw Functioneel Beheer?

Functioneel Beheer expertise Sogeti

Gebruikers ontzorgen met Functioneel Beheer.

Functioneel beheer is van grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit en zekerheid van uw systemen. Onze functioneel beheerders vertalen de gebruikerswensen en –eisen van uw informatiesystemen naar functionaliteiten.

Daarnaast toetsen ze het functioneel ontwerp én stellen ze de acceptatiecriteria op, aan de hand waarvan getest en ontwikkeld gaat worden. Het resultaat? Direct vanaf de start werken aan een beter eindproduct.

De centrale functie van functioneel beheerdersFunctioneel beheerders hebben een centrale functie. Aan de ene kant de applicaties, aan de andere kant de belangen van alle betrokken partijen. Onze experts begrijpen dit speelveld en zijn als geen ander in staat kwaliteit te borgen en te zorgen dat de gebruiker krijgt wat hij nodig heeft: 'Fit For Purpose'.

Implementatie van een gestructureerde functioneel beheerprocesWilt u uw functioneel beheer professioneler invullen? Wij helpen u graag met een awareness workshop, een scan of opleidingen. Natuurlijk kunnen we ook ons succesvolle gestructureerde functioneel beheerproces binnen uw organisatie implementeren.

Resultaat gericht functioneel beheerDomein, Processen, Organisatie, Medewerkers, Communicatie en Governance: de zes factoren die het fundament vormen van professioneel, succesvol en resultaatgericht functioneel beheer. Onze experts hebben diepgaande kennis van bedrijfsprocessen en informatiesystemen op alle niveaus.

Functioneel beheer scan iconOpdrachtgevers die gebruikmaken van onze functioneel beheerdiensten merken dit direct: 40% reductie van verstoringen in productie, 20% minder wijzigingen in projecten en een significant hogerpercentage ‘first time right’. Benieuwd of u functioneel beheer goed heeft ingericht? Doe onze scan!

Contact

E-mail Nienke