IoT Build - Implementatie

Zorg voor een correcte en efficiënte implementatie van de bouwblokken voor een robuust IoT platform.

Een efficiënt implementatieproces voor uw IoT Platform

Om de bouwblokken van uw Internet of Things platform te implementeren gebruiken wij ons CTTA-model. 

In deze tweede stap in de IoT Build-fase worden de benodigde bouwblokken gemaakt en/of geconfigureerd. De kennis en kunde die nodig is om IoT bouwblokken te implementeren hangt sterk af van de IoT laag. De IoT Implementatie is daarom  in de volgende lagen verdeeld: Connect, Talk, Think en Act.

Klaar voor integratie in het IoT Platform

Afhankelijk van de gewenste ontwikkelsnelheid en beschikbaarheid van ontwikkelresources, kan de implementatie van IoT bouwblokken gelijktijdig plaatsvinden. De stand-alone implementatie van een bouwblok wordt in deze stap voor zover mogelijk zelfstandig getest, om zo gelijk klaar te zijn voor integratie in het IoT platform. Ook wordt de IoT oplossing voor zover  gewenst geïntegreerd in uw bestaande organisatie. Aangezien de mate en wijze van integratie per laag kan verschillen, wordt ook hierbij het CTTA-model gebruikt. 

Meer weten over de implementatie van uw IoT Platform?

Contact

E-mail Steven