IoT Data Visualization

Krijg inzicht in al uw Internet of Things data.

Overzichtelijk toegang tot alle data uit uw Internet of Things solution. 

IoT Data Visualization, op zichzelf staand of geïntegreerd in uw operationele systemen of website, verschaft inzicht in trends binnen de operationele data van uw devices. Breng nieuwe patronen aan het licht door gebruik te maken van Big Data en geavanceerde analysetechnieken.

Kies voor de juiste inrichting met:

  • Requirement Analysis: Inzicht in rapportage- en sturingsbehoeften voor uw devices binnen uw organisatie, ter voorbereiding op de ontwikkeling van reports. U voorkomt vertragingen in definities van data, data kwaliteit en business rules.
  • Architecture: Een doordachte technische bouwtekening over de infrastructuur van de dataomgeving; de leidraad voor de set-up van die omgeving. Garantie voor toekomstvaste reporting.
  • Set-up: Uw data moet bruikbaar zijn voor het maken van reports. Hiervoor is de juiste infrastructuur nodig. De set-up service garandeert dat er voor u een omgeving klaar staat die perfect op uw business aansluit.
  • Integration: Inzichten krijgen meer rendement als uw devices samenhangen met uw huidige databronnen. Met planningsdata over gebruik, inzet en onderhoud als aanvulling op uw operationele data kunt u direct rapporteren tegen forecasts en zo nog scherper budgetteren.
  • Design & Development: Reports nemen in waarde toe als deze perfect aansluiten op uw doelgroep en doelstellingen en zo effectieve sturing ondersteunen. Onder de service vallen report design, evenals development en unit testing, alvorens deze uitgerold worden.

Optimalisatie met het juiste onderhoud:

Laat IoT Data Visualization optimaal functioneren en meegroeien met de markt en uw business met het juiste onderhoud:

  • Data Quality: De data quality service onderzoekt uw data en maakt de kwaliteit inzichtelijk. Tevens beschouwen wij de perceptie van kwaliteit in de organisatie. Deze twee onderdelen samen leveren een gedegen advies en een plan voor verbetering van de datakwaliteit.
  • Maintenance: Met de verandering van business en markten verandert ook uw informatiebehoefte. Flexibiliteit en onderhoud zijn essentieel om stakeholders te blijven voorzien van goed aansluitende informatie. Laat uw reports meegroeien.
  • Performance tuning & Improvement: Ongewenste vertragingen in uw informatiehuishouding? Deze service helpt u bij het definiëren van de oorzaak dankzij de volgende stappen: probleem- en oorzaakanalyse, bepalen oplossingsrichtingen, advisering en implementatie. 

Maak uw IoT Data inzichtelijk

Benieuwd naar de mogelijkheden van IoT Data Visualization en de bijbehorende Inrichting- en Onderhoudservices voor uw organisatie? Neem dan contact op met Jorik Abspoel. 

Contact

E-mail Steven