Wat kan ik met Blockchain?

Blockchain

Hoe pas je blockchain technologie toe?

Vraag een inspiratiesessie aan bij onze Blockchain-experts.

Wat is Blockchain?

Blockchain is complex en er zijn verschillende varianten. Het is daarom ingewikkeld om de betekenis van blockchain uit te leggen. Het belangrijkste is te begrijpen hoe blockchain toegepast kan worden.

“The first five times you think you understand it, you don’t,” Dan Kaminsky, American Security Researcher.

Wat kun je met blockchain? Het is altijd mogelijk geweest iets fysieks één op één van eigenaar te laten wisselen. Het is zeker dat één van de partijen het niet twee keer heeft uitgegeven of een kopie gehouden heeft. Daarom is er geen derde partij nodig. Dit was nooit mogelijk met digitale 'dingen'. Denk aan muziek of films die oneindig gekopieerd kunnen worden. Dit wordt het 'double spend problem' genoemd. En blockchain lost dit probleem op.

Hoe werkt Blockchain?

Blockchain is een gedeeld grootboek waarin eigenaarschap van digitale ‘dingen’ wordt geregistreerd. Dat het gedeeld is, wil zeggen dat het niet op één plek staat, zoals de traditionele database. Het grootboek staat op meerdere plekken, waardoor er geen “single point of failure” is. De transacties in het grootboek worden opgeslagen in een ketting van blokken. Deze blokken zijn onwijzigbaar. Dat betekent dat wat in blockchain is opgeslagen heel veilig is: er is niet één database die gehackt kan worden maar meerdere gelijkwaardige kopieën van de transactiedata.

Deze bestaan uit meerdere opeenvolgende blokken die individueel zijn beveiligd. Om de transacties zelf uit te kunnen voeren is geavanceerde encryptie aanwezig om zowel de verzendende als de ontvangende partij te identificeren.

Waarvoor biedt Blockchain de oplossing?

Omdat blockchain ervoor zorgt dat je digitale assets veilig van eigenaar kunt laten wisselen, zijn de belangrijkste toepassingsgebieden situaties waarin meerdere partijen met elkaar zaken willen doen maar elkaar niet per definitie vertrouwen. Met blockchain technologie kun je veilig en inzichtelijk zaken doen, iedere partij heeft dezelfde informatie en er is altijd inzicht in de ‘audit trail’. Hiermee kunnen herhaalde en complexe controles overbodig worden en kan fraude voorkomen worden. Bovendien is het mogelijk met behulp van smart contracts contracten te automatiseren. Daarmee kunnen complexe processen met veel actoren en papierwerk gedigitaliseerd worden. Transactiekosten worden verlaagd en de snelheid in transacties wordt verhoogd. Dat kan ook nog eens zorgen voor een toename in participatie. Blockchain wordt niet voor niets de technische enabler van de netwerkeconomie genoemd.

Wat zijn Blockchain toepassingen?

Blockchain is ontstaan met de lancering van Bitcoin in 2009. Inmiddels zijn er meer dan 70 blockchain platforms die gebruikt kunnen worden voor het maken van blockchain toepassingen.

Financiële instellingen willen bijvoorbeeld hun eigen cryptocurrency, valuta op basis van blockchain, op de markt brengen. Daarmee verwachten ze miljarden te besparen in hun backoffices. Visa doet pilots met een vergelijkbare oplossing, Visa B2B Connect.

Dat werkt niet alleen voor geld. De Nederlandse startup GUTS, bijvoorbeeld, gebruikt blockchain voor de verkoop van digitale concertkaarten. Deze zijn gevoelig voor fraude en doorverkoop op de zwarte markt. Tickets werden doorverkocht voor astronomische prijzen. Of hetzelfde elektronische ticket werd meermalen verkocht, waardoor het alleen werkte bij de eerste die het gebruikte. GUTS zorgt ervoor dat e-tickets veilig doorverkocht kunnen worden en alleen voor de originele verkoopprijs. Dit werkt ook voor digitale representaties van fysieke 'dingen'.

Diamanten, bijvoorbeeld, zijn vaak veel waard. Daardoor zijn ze ook gevoelig voor diefstal en fraude. Everledger maakt een unieke 'vingerafdruk' van diamanten door op 40 punten te meten. Samen met de identiteit van de eigenaar, wordt dit vastgelegd in een blockchain. Op die manier zijn de fysieke en digitale wereld aan elkaar gekoppeld en is het eigenaarschap van iets in de fysieke wereld vastgelegd in de digitale. Als een steen gestolen is, worden het politierapport en de verzekeringsclaim ook vastgelegd. In geval van fraude of diefstal, wordt verkoop lastig.

Wat betekent blockchain voor jouw branche?

  • Blockchain toepassingen bij de overheid

Bij de overheid zijn veel toepassingsgebieden voor blockchain. De meeste use cases zijn terug te brengen naar twee basistypen. De eerste is registratie van eigendom of rechtsvormen: daar zijn vaak ingewikkelde processen met veel papierwerk en actoren mee gemoeid. Met behulp van smart contracts kan dit proces geautomatiseerd worden. De tweede is van toepassing op budgetten en subsidies. Deze worden uitgegeven met een specifiek doel. Vaak is er complexe administratie en controle nodig om ervoor te zorgen dat het geld volgens dat doel wordt uitgegeven. Met behulp van blockchain en smart contracts kan geld geoormerkt worden waardoor de uitgave beperkt is tot dat specifieke doel en daarmee de complete administratie en controle geautomatiseerd wordt.

  • Blockchain toepassingen in de industrie

Er zijn vaak veel verschillende partijen betrokken in de supply chain. Daarbij moet aan wet- en regelgeving van verschillende landen worden voldaan. Vaak verloopt dit proces nog deels op papier of bijvoorbeeld via e-mail. Blockchain kan dit proces versnellen en het risico op fouten verminderen. Informatie en autorisaties worden volledig digitaal tussen de partijen uitgewisseld.

  • Blockchain toepassingen in de retail

Transparantie wordt steeds belangrijker in de retail. De klant wil graag inzicht in de herkomst van het product. Met blockchain toepassingen wordt volledig inzichtelijk waar een product vandaan komt en welke bewerkingen het heeft ondergaan voordat het bij de consument terechtkomt.

Blockchain toegepast op jouw organisatie?

Wil jij:

  • snel inzicht in de voor jouw organisatie beste toepassing?
  • vanuit het perspectief van jouw bedrijf, jouw klant én de technologie
  • bij iedere stap in het proces concrete deliverables en stuurmomenten
  • end to end services èn specialistische expertise

Sogeti levert end-to-end blockchain services. Samen bepalen we de beste use case voor jouw organisatie, we onderzoeken de technische maakbaarheid en testen snel een eerste versie met jouw klanten. We onderzoeken hoe de oplossing in de bestaande architecturen en processen past, adviseren over governance en voeren de technische realisatie uit. Dit doen wij met standaard services en bewezen methoden.

Blockchain inspiratiesessie

Meer weten over Blockchain of benieuwd hoe je Blockchain binnen jouw organisatie kunt toepassen? Vraag een inspiratiesessie aan.

Kan ik je helpen?

Alle Blockchain tema's