Remo Cantatore

Remo Cantatore
Remo Cantatore
ADC01

Biografie

De laatste 10 jaar ben ik actief geweest als informatie manager, digitale transformatie manager en principal consultant ketenregie management.  Ik realiseer bij bedrijven Dynamische Stabiele IT-ketens, waardoor mede de geplande business doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 

Bij de laatste twee opdrachten heb ik aantoonbaar kunnen maken dat, voor de ketens die we in het ketenregie programma hebben opgenomen, het aantal incidenten met meer dan 65% is gedaald en de oplostijd met 55% is verlaagd.

Een Dynamische Stabiele keten realiseren lijkt een IT-aangelegenheid, maar niets is minder waar. Juist elementen als Governance, business- en informatie processen en het kunnen werken in een organisatie die een "prevent" mentaliteit en "inzicht" heeft gecreëerd is essentieel in deze. Uiteraard staat de mens en zijn  "prevent competenties" hierin centraal. Kernwoorden voor het ketenregie management programma zijn:

  • Governance
  • Werkvorm/organisatie
  • Processen
  • Tooling
  • Prevent, Detect, Reslove

Mijn visie is dat de toekomstige business doelstellingen van bedrijven en organisaties alleen kunnen worden gerealiseerd als er  meer intensief wordt samengewerkt  en  "business ketens" nog activer en verder gaan integreren. Hierdoor ontstaan weer nieuwe waarde ketens buiten de bedrijfsdomeinen die, door deze constructie, nog kwetsbaarder worden. Immers informatie wordt gedeeld, besluiten worden buiten je bereik genomen en iedereen wilt gelijkertijd zijn changes doorvoeren. Parallel hieraan zie ik dat de connectivity strategie en vergaande proces automatisering  hierin  essentiële schakels vormen. Denk aan de ESB functie, API-  en IOT platformen die ontstaan en continuous change- & RPA proces.  Al deze omgevingen gaan in de nabije toekomst een leeuwendeel van de informatie voorziening binnen en buiten een bedrijf verzorgen. Vanuit een continuïteitsprincipe zal je hiervoor een SMART ketenregie management omgeving moeten inrichten, waarbij de snelheid van veranderen (Dynamisch) en de robuustheid (Stabiliteit) hoog is.

Ik ben sinds 1982 werkzaam in de ICT heb me zelf kunnen bekwamen en ervaring opgedaan vanuit verschillende invalshoeken. Denk hierbij aan werken in techniek, geven en ontwikkelen van opleidingen & trainingen. Maar ook verantwoordelijk voor portfolio- & marketing management, sales-, channel- & distributie management, internationaal partner management en was een aantal jaren bedrijfsstrateeg. Ik heb bij corporate organisatie als KPN, PostNL en UWV gewerkt en heb de belangrijkst internationale corporate organisaties, die in Nederland zijn gehuisvest en verschillende ministeries, vanuit mijn accountmanagers- en partnermanagers rol ICT services mogen bieden.

Heb je vragen over bovenstaande of wil je klankboarden over strategische vraagstukken binnen het ICT vakgebied dan wil ik graag even met je zitten. 

Contact

Dial

Phone number: +31 886 606 600

Stuur bericht