Medewerkers dragen bij.

Duurzaamheid kan niet zonder draag- en daadkracht.

Daarom stimuleren wij onze medewerkers om maatschappelijk actief te zijn. Wij geven ze de middelen en de mogelijkheden om zich in te zetten voor projecten die bijdragen aan de maatschappij in het algemeen en duurzaamheid in het bijzonder. Een voorbeeld hiervan is de Super Opkikkerdag.