Vrijheid versus beheersbaarheid. Zaken die doorgaans op gespannen voet staan in een digitale werkomgeving. Uit onderzoek blijkt dat locatie- en apparaatonafhankelijk werken het meest belangrijke aspect is voor de ontwikkeling van de moderne digitale werkomgeving. Mensen worden immers steeds mobieler. Voor onderwijsinstellingen is dat niet anders.

Werkplekevolutie onderwijs

Digital natives

Nu al gebeurt 80% van het studiewerk buiten de muren van het college. 60% van de wereldbevolking heeft in 2025 mobiel toegang tot internet. Indrukwekkende cijfers die op allerlei manieren bevestigen dat de studieplek niet langer een ‘plek’ is maar datgene wat we doen. Ongeacht waar en wanneer. Dat geldt meer dan ooit voor een onderwijsinstantie waar allemaal ‘digital natives’ studeren.

Digitale werkplek

Tegelijkertijd leert de hedendaagse onderwijspraktijk dat de mogelijkheden van een digitale werkplek nog onvoldoende worden benut. Veel onderwijsinstellingen komen niet verder dan toegang geven tot e-mail vanaf de smartphone. c

IT-managers moeten denken als marketeers

Marketing managers spreken al decennia lang over klantcentraal denken en handelen. Dat geldt inmiddels net zo goed voor de IT-manager van een onderwijsinstantie. Voor de ontwikkeling van een modern workspace is niet de technologie het vertrekpunt, maar de wensen van de student, docenten en medewerkers. Als we weten dat bijvoorbeeld studenten altijd en overal vanaf elk willekeurig device toegang willen hebben tot individuele lesinformatie, kan dat het vertrekpunt zijn voor de ontwikkeling van een moderne werkplekomgeving.

Van stabiliteit naar flexibiliteit

IT-managers zijn doorgaans gericht op het stabiel en beschikbaar houden van de werkomgeving. In een tijd waarin technologie razendsnel ontwikkelt, en studenten vandaag inzetten op het ene platform en morgen op een andere manier van communiceren, is het zaak dat je een IT-landschap bouwt dat ingericht is op flexibiliteit. De cloud kan uitkomst bieden. Dat dwingt je ook tot het standaardiseren van de werkomgeving zonder dat je inlevert op flexibiliteit. Veel onderwijsinstanties vertrouwen al jarenlang op Microsoft-technologie. Dan is de stap naar een Microsoft cloudomgeving relatief eenvoudig gemaakt. Studenten kunnen immers prima uit de voeten met Outlook, Word, Excel, Powerpoint of andere Microsoft software.

Stap-voor-stap aanpak werkplekomgeving

Bij snelle technologische ontwikkeling is het zaak dat je niet vastgeroest raakt in bepaalde technologie. Dat vraagt om modulaire opbouw van een digitale werkomgeving. De drie basisfuncties informatie, communicatie en samenwerking moeten zo ingericht worden dat voortdurende aanpassing mogelijk is. Als studenten nu Skype for Business willen gebruiken en morgen Groups of Teams moeten die functies eenvoudig toe te voegen en af te stoten zijn.
Studenten zijn ‘self supporting’

De IT-manager krijgt steeds meer een faciliterende rol. Studenten weten maar al te goed hoe alle nieuwe technologie werkt. Zo kan een ‘self service portal’ uitkomst bieden om bijvoorbeeld zelf je passwoord te wijzigen of applicaties toe te voegen aan je eigen domein. Ook hiervoor geldt dat vrijheid prima samen kan gaan met veiligheid en beheersbaarheid. Zolang je het maar goed regelt.

Benieuwd naar de digitale werkplek in het onderwijs? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.