40% van de top 500 organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven en overheid beoordeelt zichzelf als een organisatie die niet voorop loopt bij de adoptie van nieuwe technologie.

Geen meerjarenaanpak voor digitalisering

De helft van deze zogenaamde ‘late majority’ geeft tegelijkertijd aan dat de kans groot is dat nieuwe organisaties hun markt betreden met innovatieve producten en diensten. Toch vindt 55% van de top 500 organisaties de inzet van nieuwe technologie en digitalisering belangrijke succesfactoren. De daad wordt echter niet bij het woord gevoegd, want slechts 20% van de grootste organisaties in ons land heeft een meerjarenaanpak vastgesteld voor de digitalisering van hun organisatie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit een benchmarkonderzoek dat onderzoeksbureau ProSpex dit najaar heeft uitgevoerd in opdracht van IT-dienstverlener Sogeti onder 73 IT-bestuurders van Nederlandse Top 500 organisaties.

Minder dan 10% van IT-budget voor innovatie

Uit dit onderzoek onder de grootste bedrijven en instellingen van ons land blijkt verder dat 41% van de respondenten minder dan 10% van het IT-budget besteedt aan innovatie en nieuwe bedrijfskansen. Nog altijd wordt het overgrote deel van het budget uitgegeven aan het draaiende houden van de bestaande IT-huishouding. Wat opvalt, is dat met name het bedrijfsleven de dreiging ervaart van ontwrichting door technologische ontwikkelingen. 45% van de respondenten heeft te maken met ontwikkelingen die duiden op een disruptieve markt. Deze disruptie wordt vooral gevoeld in de financiële sector, gevolgd door de energiebranche, de chemische sector en dienstverleners. Het merendeel (72%) van de overheidsinstellingen geeft aan dat zij minder te maken krijgt met ontwrichting. Dat is niet vreemd want de publieke sector ervaart nauwelijks concurrentie. Denk aan gemeenten die als enige vergunningen mogen afgeven.

Flexibilisering en digitalisering hoog op agenda

De directieagenda wordt vooral gedicteerd door de behoefte om de organisatie te flexibiliseren en te versnellen, zo zegt 60% van de respondenten. Op de voet gevolgd door de digitale transformatie van de organisatie (58%).

“Ondanks dat bestuurders van grootzakelijke organisaties grote behoefte hebben aan flexibilisering en digitalisering, wordt het overgrote deel van het IT-budget besteed aan de continuïteit van bestaande systemen en niet aan strategische innovatieprojecten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die ook onderkend wordt door de respondenten van ons onderzoek. Het is dan ook niet zo vreemd dat IT-bestuurders naast beveiliging, ook digitalisering van diensten, flexibiliseren van de IT en het verminderen van IT-beheercomplexiteit als grootste uitdaging zien”, concludeert Johan Flikweert, Business Development Manager Cloud van Sogeti en opdrachtgever voor dit onderzoek.

Over het onderzoek

Het benchmarkonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau ProSpex onder een representatieve steekproef van 277 organisaties die telefonisch ondervraagd zijn. Daarvan hebben 73 respondenten ook de online enquête volledig ingevuld. De respondenten zijn werkzaam in een leidinggevende rol op het snijvlak van business en IT. 44% van de ondervraagden werkt in de publieke sector. De overige respondenten zijn actief in de markt van (financiële) dienstverleners, energie, chemie, productie, retail, telecommunicatie en media. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van juni tot en met september 2016.