Talenten zijn katten in vreemd pakhuis

Talenten managen met managed data platform

Managed data platform inzetten voor talent?

Hoe gebruik je een managed data platform om talent te inspireren en te behouden? Lees het artikel van Marijn Uilenbroek hieronder of bekijk de data-services.

Ga naar data-services

Waar je ook kijkt, je leest over een ‘war on talent’. Iedere organisatie doet veel moeite om goede nieuwe collega’s te werven. Bij voorkeur professionals met een brede interesse, een goede opleiding, ervaring, teamplayers, een stevige mentaliteit en een growth mindset. Na een strenge selectie wordt dit talent door de organisatie aangenomen om werk te verzetten. Je zou hiermee veronderstellen dat de manier waarop dit werk moet worden verzet het best door die getalenteerde personen zelf wordt bepaald. Toch ligt dit niet altijd zo eenvoudig. Hoe kan een managed data platform hierbij helpen?

Sneeuw voor de zon

Waar in het wervingsproces juist de nieuwe medewerker veel initiatief moet laten zien, verdwijnt dat vaak in de eerste weken als sneeuw voor de zon. Wanneer je nu kijkt naar de meeste organisaties, komt het maar zelden voor dat die talenten verantwoordelijkheid nemen of krijgen. Het lijkt erop dat het nemen of geven van verantwoordelijkheid heel gevoelig ligt. Een gesprek over het mogelijk maken van transparantie in de doelen én de performance van organisaties is daarbij vaak de basis. 

Organisaties zijn een middel

De enorme veranderingen in markt en samenleving vragen steeds meer een grote wendbaarheid van organisaties. Het model van ‘gepland en gecontroleerd door management’ is daarvoor niet afdoende en zal moeten veranderen richting ‘bedacht en bestuurd door het collectief’. De ruimte die organisaties hierin moeten geven aan hun medewerkers, het zogeheten talent, is noodzakelijk om de betrokkenheid van die mensen aan te jagen. Juist die betrokkenheid, dicht op de vloer, op de huid van de klant, op de grens van daar waar het gebeurt, maakt een organisatie slagvaardig en innovatief. Je kunt niet met een idee wachten op de volgende meeting en dan vier ketens omhoog voor een handtekening en wachten op een beslissing. 

Zelforganisatie

Bij een concreet idee om iets voor een klant op te lossen om iets in het proces te kunnen verbeteren moet je snel kunnen handelen. Je moet met intentie in actie komen en snel leren wat werkt en wat niet. Die ervaring en kennis die moet vervolgens gedeeld worden tussen teams. Dit vraagt van organisaties om hun medewerkers, meer verantwoordelijkheid te laten nemen. Organisatie wordt hiermee een facilitair middel – een soort platform – om talent te laten excelleren en zo collectieve groei in te zetten. De grote vraag is hoe je van een controle/planning omgeving een omslag kunt maken naar teams gebaseerd op zelforganisatie of zelfs zelfsturing? In deze nieuwe omgeving train je de sensitiviteit voor de business. Je meet je vooral om te leren, niet te controleren. 

Managed data platform 

Aan de basis van verantwoordelijkheid nemen staat het weten waarvoor je het allemaal voor doet. Een gedeelde purpose of visie is mooi maar daar kun je moeilijk je dagelijkse to do’s aan afleiden. We moeten nieuwe middelen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat medewerkers en hun teams zelf doelen kunnen stellen en dus snel kunnen bijsturen waar nodig. De doelen die deze teams stellen zijn niet alleen de metertjes ter controle (zoals een benzine meter in een auto), maar ook signaalfuncties of je heen gaat waar je zijn wilt (zoals een navigatiesysteem in de auto). Het inrichten van een goed persoonlijk- en teamdashboard is cruciaal voor de stap naar meer zelforganisatie en daarmee het behoud en ontwikkeling van je human resource. Betrouwbare data en de middelen om die data te vertalen naar bruikbare inzichten waarop teams gepaste actie kunnen nemen is essentieel. Zonder de feitelijkheden waarop de mensen vertrouwen om te sturen en reflecteren, haalt de organisatie niet het uiterste uit het anders gereedschapsloze talent. Dat is mogelijk door een gestandaardiseerd managed data platform in te richten zodat iedereen een eigen perspectief heeft op de relevante metrics om zo gezamenlijk sturing te geven aan de performance van de organisatie. 

Meer informatie?

Géén dikke abstracte management rapportages maar concrete, overzichtelijke en vooral interactieve dashboards die per persoon of team op maat te maken zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ‘talent’ meer beschikking krijgt over de juiste tooling en data, dat het nemen van verantwoordelijkheid een natuurlijk gevolg zal zijn. Benieuwd hoe wij kunnen helpen? Neem contact op of bekijk onze data services.

Ga naar Data & Business Analytics

Kan ik je helpen?

Marijn Uilenbroek BI & Analytics Specialist