DevOps team

Zó blijf je profiteren van de positieve bijdragen van On-Demand DevOps teams

Hoe begeleidt  je je eigen organisatie zodanig dat je positieve veranderingen in werkwijzen, structuur en cultuur voor nu en de toekomst kunt behouden.  Lees het artikel of bekijk onze DevOps teams diensten.

Naar DevOps Teams

In de vorige twee blogs van dit drieluik kon je lezen over de aanleiding om On-Demans DevOps teams in te zetten en hoe je je voorbereidt om maximale ROI hieruit te halen. Deze laatste blog gaat over hoe je je eigen organisatie zodanig begeleidt dat je positieve veranderingen in werkwijzen, structuur en cultuur voor nu en de toekomst kunt behouden. 

Stel kaders waarbinnen je doelen realiseert

Het inzetten van een On-Demand DevOps team kan je organisatie veranderen. Hoe zorg je ervoor dat deze verandering door de betrokkenen als positief wordt ervaren? En dat je deze op zo’n manier vastlegt dat je er nu en in de toekomst profijt van hebt? 

Als opdrachtgever ligt het producteigenaarschap bij jou en maak jij afspraken met het team over het op te leveren product. Jij weet het beste wat je nodig hebt. Voorheen zou je als opdrachtgever precies voorschrijven wat er gerealiseerd moet worden en hoe iemand dat moet doen. Nu beschrijf je het resultaat en laat je het aan de specialisten over om te bepalen hoe zij dat gaan realiseren. Natuurlijk binnen de bestaande kwaliteitsafspraken en afhankelijkheden van de organisatie. Het On-Demand DevOps team kan je adviseren over het documenteren van werkwijzen en overlegstructuren.

Eén integraal team

Het werken in een DevOps team betekent dat je binnen het team discipline-overstijgend bezig bent met het realiseren van het vastgestelde einddoel. Of je nu developer, architect of tester bent, en of je hoort bij het On-Demand DevOps team of bij de opdrachtgever – je draagt allemaal bij aan hetzelfde resultaat. Hierdoor ontstaan een enorm positieve energie en hoge betrokkenheid. En dat zie je bijvoorbeeld terug als er een tandje moet worden bijgezet op een specifiek onderdeel en iedereen bijspringt.

Voorbeeldfunctie van DevOps team

Een succesvol On-Demand DevOps team kan een inspirerend voorbeeld zijn voor afdelingen binnen je organisatie. De afdelingen zien met eigen ogen het nut van gezamenlijk werken aan concrete doelen met zichtbare resultaten. Door samen vast te stellen welk gedrag je graag wilt zien, kun je handelswijzen en attitudes bijsturen. Zo verander je stap voor stap en van binnenuit je organisatiecultuur en maak je je organisatie slagvaardiger en toekomstbestendig.

Actief kennis delen door DevOps team 

Kennis en ervaring is pas waardevol als deze beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt. Sogeti DevOps teams besteden altijd aandacht aan het actief delen van informatie. Ze zijn ook vaak degenen die binnen de organisatie het initiatief nemen voor het starten van online (en offline) communities rondom een onderwerp. Deze worden al snel de drijvende kracht van kennisdeling en innovatie, zonder dat ze hierbij afhankelijk blijven van de inzet van één of meerdere personen.

Naast het delen van kennis tijdens de aanwezigheid van het team, is ook het vastleggen ervan van belang richting de toekomst. Documenteren van bewezen werkwijzen en opgeleverde producten is zelfs een vereiste, maar wel alleen het essentiële. Ga je alles beschrijven, dan verzet je een hoop werk dat niemand waarschijnlijk ooit gaat gebruiken. 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je On-Demand DevOps teams inzet in de praktijk? Download dan hier de gratis ‘E-guide voor de succesvolle inzet van On-Demand DevOps Teams’. 

Download whitepaper

Sogeti DevOps Team

Wil je blijven profiteren van Sogeti DevOps teams en de resultaten die ze opleveren? Of heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Monika Romeijn en laat je informeren over hoe Sogeti DevOps teams kwaliteit en duurzaamheid van de producten die ze opleveren garanderen.

We gaan graag met je in gesprek!

Download: whitepaper DevOps Teams

Je gegevens worden gebruikt door Sogeti om met je te communiceren over (het onderwerp van) deze aanvraag.

Kan ik je helpen?

Monika Romeijn Head of Cloud & Development
Phone number: +31 886 606 600

Drieluik over de inzet van On-Demand DevOps teams:

•    Een On-Demand DevOps team – hét antwoord op jouw IT-uitdagingen?
•    6 voorwaarden voor een succesvolle inzet van een On-Demand DevOps team
•    Zó blijf je profiteren van de positieve bijdragen van Sogeti DevOps teams