Hoe word je een Digital Master?

Onderzoeken wijzen uit dat je ‘Digital Capabilities’ en ‘Digital Leadership’ moet hebben om succesvol te zijn in de digitale transformatie. Toch blijven er daarmee veel vragen onbeantwoord. Wat betekent digitalisering nu echt voor je organisatie, wat moet je doen om te transformeren en waar start je?

 

Visualisatie woord: Digital

Tijdens de Digital Days geef ik antwoord op deze vragen aan de hand van het ‘Triple 7’ model. In deze blog neem ik je kort mee in wat deze dwingende voorwaarden inhouden en hoe deze zich kunnen vertalen naar een concrete roadmap.

Digitale volwassenheid bepalen

Gerenommeerde Consultancy Bureaus als Forrester, Gartner, McKinsey en MIT Sloan hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar bedrijven met een hoge mate van digitale volwassenheid. Als je naar deze onderzoeken kijkt, komen telkens dezelfde typerende kenmerken terug. Het zijn wat ons betreft de dwingende voorwaarden die bepalend zijn in het bereiken van ‘digitaal meesterschap’. We hebben ze vastgelegd in zeven ‘Imperatives’. De eerste stap is je organisatie toetsen aan deze voorwaarden. Zet daar de gewenste situatie tegenover en je ziet de noodzakelijke aanpassingen. Welke veranderingen je als eerste moet oppakken, wordt door de strategische keuzes van de organisatie bepaald.

Impact op de organisatie

Van de organisaties die wij spreken over digitaliseren, wijst 90% daarvoor naar IT: “Dat is toch een IT-feestje, laten zij maar bepalen wat we moeten doen.” In praktijk zegt een IT manager dan dat het bedrijf alle applicaties naar de cloud wil brengen en wil vervangen door SaaS-oplossingen, omdat het zoveel kosten bespaart. De business manager is hierin echter vaak niet betrokken. Elke verandering in het kader van digitalisering raakt je hele organisatie en deze zijn te vertalen naar 7 gebieden van impact. Toets deze gebieden bewust voor jouw organisatie en je krijgt inzicht in welke aanpassingen er nodig zijn. Hiermee kom je tot een goed onderbouwde roadmap.

Kritische succesfactoren voor digitale transformatie

Een digitale transformatie slaagt uiteindelijk niet zonder inspirerend leiderschap, visie en sturing, aandacht voor cultuur en een gedragen transformatiestrategie. Business en IT moeten daarin gezamenlijk optreden. Je kunt hierbij zeven kritische factoren hanteren, die een succesvolle uitvoering van de ‘digital roadmap’ bepalen.

Wanneer is jouw organisatie een digital master?

Profielfoto Mark Rumpf
Phone number: +31 886 606 600