De weg naar succesvollere SAP-projecten

Succesvolle SAP projecten

De sleutel tot succes

Hoe komt het dat wereldwijd geregeld SAP-projecten falen en wat is de sleutel tot succes? Folkwin Kloezen legt het uit. Benieuwd naar de vernieuwde SAP Testen training? Ga direct naar Sogeti Academy!

Naar Sogeti Academy

Men houdt het liever binnenshuis maar er zijn wereldwijd nogal wat SAP-projecten die behoorlijk onderuit gaan. Hoe komt het dat deze SAP-projecten falen en wat is de sleutel tot succes?

Een aantal prominente gevallen

Een Duitse supermarktketen, die zijn IT-infrastructuur wilde vereenvoudigen en centraliseren, is hiervan een voorbeeld. Na zo’n zeven jaar pogingen te hebben ondernomen om een SAP-systeem te implementeren – wat naar schatting een slordige €500 miljoen heeft gekost – heeft de supermarktketen de stekker eruit getrokken. Inmiddels is men haastig op zoek naar een oplossing om het oude systeem nieuw leven in te blazen.

Een grote Britse telecom provider verprutste een SAP CRM-implementatie waardoor klanten verkeerde facturen kregen, met als gevolg een boete van meer dan €5 miljoen van de telecomtoezichthouder.

Ook hier in Nederland kennen we de nodige mislukkingen: bij een overheidsorganisatie werd vanaf 2002 aan een nieuw SAP systeem gebouwd. Na volgens eigen zeggen 433 miljoen euro te hebben uitgegeven – de Algemene Rekenkamer kwam op 900 miljoen euro uit – gaf het ministerie het in 2015 op. Het systeem was nog lang niet af en werkte niet zoals bedoeld.

Een leasemaatschappij heeft de internationale uitrol van het Core Leasing System volledig stop gezet omdat de verwachte voordelen (vooral op het gebied van efficiëntie) lager uitvielen of totaal wegvielen. Het mislukte SAP-project kostte deze Nederlandse autoleasemaatschappij tot op dat moment al 92 miljoen euro.

Terugkerende items

Wie naar de projecten van de afgelopen jaren kijkt, ziet steeds weer dezelfde terugkerende items: bijna onnozel optimisme van het verantwoordelijke management die in de projecten een kans zien om snel hun dromen waar te maken, maar weinig willen begrijpen van de enorme inspanningen die dat vergt. Dit terwijl het hogere management van deze bedrijven uit desinteresse en onwetendheid wegkijkt tot het te laat is. Hun solution providers die liever geen nee verkopen, maar niet in staat zijn de complexe projecten goed te managen en toenemende problemen vaak laat aan hun management melden. IT-bedrijven die er met zulke chaotische en ondeskundige klanten vaak financieel goed vanaf komen en alleen bij uitzondering worden gestraft voor niet werkende producten.

Tel daarbij op dat mislukte SAP-projecten veel schadelijker zijn dan alleen het verlies in euro’s, slecht werkende systemen ondergraven het vertrouwen van klanten, die steeds meer via software in contact komen met bedrijven. 

De impact van falen bij SAP-projecten is veel groter, vanwege de onderlinge verbondenheid van SAP-modules, die ook de bedrijfsprocessen beïnvloeden. Een belangrijke reden voor het mislukken van deze projecten zijn de steeds veranderende eisen aan het systeem. Ondanks alle voorbereidingen worden er tijdens de inleidende fase nog steeds nieuwe behoeften aan het licht gebracht. Dit brengt budgetten en planningen in gevaar en daarmee komt een project al in de problemen. 

De mens is de sleutel tot succes

Uiteindelijk staat of valt het slagen van een SAP-project met het commitment op de werkvloer. Daar moet men met het nieuwe systeem willen en kunnen werken. Wordt niet het juiste geautomatiseerd, dan is weerstand het resultaat. Al in een vroegtijdig stadium moeten medewerkers daarom worden betrokken en meegenomen in het vernieuwingsproces. Wanneer de medewerkers SAP ervaren als ondersteuning, wordt automatiseren -binnen de hiervoor gestelde voorwaarden- vanzelf leuk en dus een succes. 

Een SAP testteam die het overzicht heeft van het hele project en die met behulp van een afgewogen teststrategie de behoeften van de werknemers nauwkeurig communiceert naar de solution provider kan hier een belangrijke rol spelen. Hierbij moeten alle afdelingen die te maken hebben met het nieuwe SAP-systeem bij het project worden betrokken. Dit zorgt ervoor dat alle echte behoeften aan het eind kunnen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd. 

Wat doet SAP ondertussen?

SAP heeft stevig ingezet op het technisch moderne S/4HANA platform en heeft zijn oude platform op end-of-life gezet (geen support/updates per 2027). SAP gebruikt dit nieuwe platform om zijn applicaties te vereenvoudigen en dwingt daarbij zijn klanten daarmee steeds meer naar de cloud. De trend is dat deze cloud systemen steeds vaker (SAP cloud 1 keer in de drie maanden, de HR oplossing van SAP SuccesFactors zelfs maandelijks) verplichte updates krijgen.

S4HANA business suite

De impact op SAP testen

De oude (SAP ECC) en nieuwe wereld (S/4HANA) zullen nog wel een tijdje in verschillende hybride vormen naast elkaar bestaan en daarmee is kennis van beide systemen een vereiste. SAP Fiori, de dynamische user interface van S/4HANA voor verschillende mobiele platformen, vergt een andere manier van testen. Agile werken en testen kan daar bij helpen. Daarnaast neemt door de steeds sneller opvolgende updates de noodzaak voor geïntegreerd automatisch testen sterk toe.

SAP test training vernieuwd

Als een SAP test team slagvaardig wil zijn moet het weten hoe ze in dergelijke veeleisende projecten en omgevingen snel en doelmatig te werk gaat. Ze kennen de eigenaardigheden en specialiteiten van zowel oud als nieuw SAP en kunnen daarmee snel hun centrale rol in het project oppakken. Op basis van deze vereisten is de SAP testen training van Sogeti volledig vernieuwd, de training geeft naast inzicht in hoe een modern SAP landschap eruit ziet en zich gedraagt vooral een praktische handleiding:

  • Waarom is SAP testen anders?
  • Is TMAP bruikbaar en welke andere methoden en technieken zijn beschikbaar?
  • Hoe pak je het testen van SAP test modules aan?
  • Hoe verscherp je je testvaardigheden?
  • Tips & tricks uit de SAP testen praktijk

Aanmelden

De online opleiding SAP Testen is nu beschikbaar. Aanmelden kan via de website van Sogeti Academy, individueel of als team!

Naar Sogeti Academy

Deel dit artikel

Kan ik je helpen?

Folkwin Kloezen Senior SAP Test Manager