Gaan we naar 100 procent AI-testen na 2020?

In 2020 is er volgens onderzoek van Gartner bijna geen nieuw product te vinden zonder enige vorm van Artificial Intelligence. Elk testproject moet dus na 2020 een strategie hebben hoe om te gaan met AI. Steven van den Anker pleit daarvoor en laat voorbeelden zien tijdens zijn sessie op de QX Day op 2 oktober in de Fabrique in Maarssen.  

AI is meer dan een algoritme

Met het testen van Internet of Things (IoT) oplossingen hebben we al een begin gemaakt met mogelijkheden van testen mèt AI  Daar komt dan straks het testen vàn AI bij.

AI is een algoritme. Het implementeren van het juiste algoritme met de juiste instellingen is een flinke uitdaging voor AI-oplossingen. AI is complex. Los van alle mogelijke data die een AI-systeem kan verwerken, is er niet één waarheid te definiëren als output.

Oplossingsrichting AI testen

Ook een AI-oplossing moet getest worden. Daarvoor zijn er een aantal wegen te bewandelen:

  • Examineer de AI-oplossing. Net als wij rijexamen moeten doen om te mogen autorijden, kunnen we een autonome auto ook examineren of hij voldoet aan een set criteria.
  • Gebruik gedefinieerde datasets om mee te trainen. Door bekende data te gebruiken kunnen we een voorspelling doen over de uitkomst (binnen een bandbreedte).
  • Gebruik AI om testsets te genereren. Door series testgevallen te maken met behulp van bijvoorbeeld een evolutionair algoritme kunnen we bij benadering de meest extreme testset genereren.

Aan de slag met AI-testen

Elk pad heeft voor- en nadelen. Wil je concrete voorbeelden van de inzet van AI in het testvak met een duidelijke blik op de toekomst? Neem contact op om te sparren over AI-testen.