Hoe QA en Testen binnen het Scaled Agile Framework® kunnen helpen om te sturen op optimale klantervaring

A QA Vision within SAFe

Een nieuw perspectief

Het nieuwe rapport 'A QA Vision within SAFe®' biedt een nieuw perspectief op QA en Testen. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Marc Roekens neemt je in dit artikel alvast mee. Direct het volledige rapport downloaden? Dat kan ook!

Rapport downloaden

Gezien het hoge tempo waarmee klanten verwachten dat nieuwe producten, services en apps worden geleverd, is het geen wonder dat veel organisaties hun Agile delivery methode ‘@scale’ implementeren om snel(ler) op de markt te komen. Klanten geven wat ze willen, wanneer ze dat willen, is niets nieuws. Klantgerichtheid en de tools die daarvoor worden gebruikt, bestaan immers al decennia. Ik heb het over tools als SWOT-analyse, customer journeys, persona's, et cetera. Tot nu toe waren dergelijke tools echter niet opgenomen in een van de bekendste Agile-modellen, het Scaled Agile Framework (SAFe®).

SAFe® 5.0

SAFe klantgerichtheid

Dat is allemaal veranderd in SAFe® 5.0. In deze versie zien we klantgerichtheid centraal staan in het framework. Die klantgerichtheid moet leiden tot een optimale klantervaring, of anders gezegd kwaliteitsbeleving. In de maatschappij van vandaag bepalen klanten op basis van het voldoen, het overtreffen of het niet voldoen aan kwaliteitsverwachting, het succes of het falen van de business.  

Daarom pleiten we er binnen Sogeti voor om Quality Assurance (QA) en Testen integraal in de ontwikkeling en onderhoud van software en systemen in te bedden. Zoals ik echter in "A QA vision within SAFe®" beschrijf, wordt QA weliswaar genoemd binnen SAFe®, bijvoorbeeld het organiseren van het ontwikkelproces, maar is het niet in detail uitgewerkt.

A QA vision within SAFe®

Hoewel dit tot op zekere hoogte logisch is, aangezien elke SAFe®-implementatie uniek is, betoog ik in "A QA vision within SAFe®" dat bij een toenemend aantal SAFe®-implementaties QA en Testen meer aandacht verdienen dan nu het geval is. Ik denk dat, aangezien SAFe® alleen QA en Testen op een hoog niveau behandelt, het noodzakelijk is om verder te kijken naar beproefde benaderingen voor het inbedden van kwaliteit over de hele levenscyclus, zoals TMAP®. TMAP®, de hedendaagse body of knowledge voor Quality Engineering, biedt best practices voor testmanagement, testuitvoering en QA waardoor vertrouwen wordt verkregen in de kwaliteit van de producten (apps, systemen, services) en hun vermogen om business waarde te leveren.

“A QA-vision within SAFe®” biedt een nieuw perspectief op QA en Testen gerelateerde onderwerpen in de context van klantgerichtheid in SAFe®. Het biedt hulp aan mensen die SAFe® omarmen door een theoretische mapping van Quality Values op specifieke SAFe®-topics te geven. Het bevat een raamwerk om binnen “Agile@scale” QA en Testen op een onderbouwde manier in te richten. Zo wordt de vraag wie wat (en hoe) doet op de verschillende samenwerkingsniveaus in een SAFe®-agileproces gemakkelijker te beantwoorden.

Rapport downloaden

Benieuwd naar verdere diepgang? Download vrijblijvend het rapport 'A QA Vision within SAFe®' of lees verder op TMAP.net.

Download rapport Naar TMAP.net

Deel dit artikel

Kan ik je helpen?