Ketentesten volledig geïntegreerd

Ketentest volledig geïntegreerd in het SAFe ® model

In SAFe staat waarde leveren aan de business centraal. Deze waarde wordt geleverd door een keten van teams en applicaties. Dan moet alles dus wel goed samenwerken. Ik, Jan Santegoets, wil graag met jullie delen wat ik de afgelopen jaren als Testmanager Ketentest, verder te noemen Regisseur Ketenkwaliteit, heb gedaan.

Agile release train

Afbeelding 1. A long-lived Agile Release Train

Houd het simpel

Daar waar vele organisaties worstelen met de organisatie van een team overstijgende Ketentest binnen Agile-achtige omgevingen, leg ik in deze blog uit dat deze eenvoudig past binnen het SAFe ® model en hoe je dat kunt organiseren. Door het simpel te houden kun je je ook beter focussen op de onderdelen waar de grootste risico’s liggen, zoals testomgevingen, testdata en externe partijen. Omdat dit verhaal wat lang is om in een enkelvoudige blog te plaatsen maak ik er een kleine serie van. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. Baseline Ketentest in SAFe ®
  2. Organisatie van de Ketentest
  3. Werkwijze Ketentest
  4. Structuur en automatisering van de Ketentest
  5. Transparantie en afronding Ketentest in SAFe ®

Baseline Ketentest in SAFe ®

In dit eerste deel van mijn mini-serie, deel ik met jullie een baseline over mijn zienswijze rondom Ketenkwaliteit binnen SAFe ®.

Wat maakt een ketentest een ketentest?

Mijn definitie is als volgt: “als er meer dan twee teams na elkaar (in serie) of parallel in de test betrokken zijn en er sprake is van meerdere koppelvlakken.” Zolang één team meerdere componenten en meerdere koppelvlakken beheert, valt de betreffende kwaliteitsbewaking onder wat ik teamtesten noem. Dit betreft de verzameling aan testen die het team nodig acht om de kwaliteit te borgen. Het team is hier zelf voor verantwoordelijk en ook vrij in de organisatie ervan.

Wanneer twee teams een onderling koppelvlak beheren betreft de kwaliteitsbewaking een integratietest die eenvoudig gezamenlijk, onder gedeelde verantwoordelijkheid, kan worden georganiseerd. Bij betrokkenheid van meer dan 2 teams en meerdere koppelvlakken ontstaat een (deel van een) keten, waarvoor een ketentest kan worden georganiseerd. Dit heb ik in onderstaand figuur gevisualiseerd. Het onderscheid tussen een interne- en integrale ketentest leg ik verderop nader uit.

Test aandachtsgebieden

Integraal onderdeel

Zoals alles bij Quality Assurance staat risicogedreven werken centraal. Dit betekent dat samenwerken over de teams heen met als doel om een ketentest uit te voeren, alleen nut heeft als de Business Owner (BO) de waarde hiervan ziet en onderschrijft. Het helpt dan wanneer de ketentest integraal onderdeel uitmaakt van het SAFe ® model: Herkenbaar en transparant, gelijk aan de overige teams binnen de Agile Release Train (ART). Daarnaast is de BO de belangrijkste directe stakeholder voor de ketentest en wordt deze hier ook bij betrokken.

Meer informatie?

Genoeg over kaders! Als deze overigens vragen oproepen, laat je dan niet afschrikken en geef mij een reactie. In de volgende blog ga ik verder in op de organisatie van de Ketentest: De eerste stap naar integratie! Mail mij gerust om hier samen rustig over te praten en ervaringen te delen of bekijk onze test services.

Naar Test-services

Kan ik je helpen?