Hoe zien organisaties kwaliteit in een digitale wereld?

Hoe zien organisaties kwaliteit in de digitale wereld?

Het aantonen van kwaliteit verandert met de opkomst van alles waar we het woord digitaal voor zetten. Nieuwe digitale oplossingen en diensten worden ontwikkeld met een snelheid die we niet eerder zagen. Tijd nemen om kwaliteit aan te tonen zoals we dat gewend waren, is er gewoonweg niet meer. Dat bevestigen ook diverse organisaties zoals KLM, TomTom en WoltersKluwer in het nieuwe boek 'Testing in the Digital Age – AI makes the difference’.

Visie op kwaliteit

Zorgen maken of er wel genoeg testresultaten zijn, hoeft ook niet meer. Met de komst van Internet of Things kunnen we alles meten wat we maar willen. En dus ook voor testdoeleinden. Al deze veranderingen zorgen er voor dat de traditionele blik op kwaliteit verandert.

Voor ons nieuwe boek ‘Testing in the digital age; AI makes the difference’ hebben we acht organisaties geïnterviewd en gevraagd naar hun visie op kwaliteit in de digitale wereld. Alle organisaties benoemen als eerste de snelheid waarmee een product naar de markt wordt gebracht. In plaats van een vast releasepatroon van enkele keren per jaar, introduceer je met digitale producten ineens veel makkelijker en sneller nieuwe versies.

Ook de manier van productontwikkeling wordt anders. Traditioneel wordt een product gemaakt, getest en opgeleverd. Het bijbehorende proces om kwaliteit aan te tonen is helder, maar er is duidelijk een verschuiving gaande. De oplevering van een product naar eindgebruikers vindt daarmee ook sneller plaats. Zo kun je ook eerder feedback van eindgebruikers ontvangen.

Slimme keuzes in testen

De nieuwe snelheid van opleveren past echter niet meer bij de huidige manier van testen. Alle testen uitvoeren - ook als ze geautomatiseerd zijn -  past niet meer in de beschikbare tijd. Er moeten slimme keuzes gemaakt worden die passen bij een wijziging die wordt opgeleverd. Bij KPN bijvoorbeeld wordt dit proces al in gebruik genomen. Op basis van een wijziging wordt een set testgevallen geselecteerd en uitgevoerd.

Digitaal brengt ook nieuwe mogelijkheden naar bestaande producten. De combinatie van mogelijkheden explodeert. PostNL vertelt in ons boek over het ontstaan van nieuwe digitale diensten, waarbij ze de mens centraal zetten in die digitale wereld. Nieuwe digitale producten moeten minimaal van vergelijkbare kwaliteit zijn als bestaande producten. Op het snijvlak van bestaande producten en nieuwe digitale diensten ontstaan daarmee allerlei nieuwe combinaties in het waarborgen van kwaliteit.

In een omgeving waar de mens en digitale oplossingen acteren is het echter lastig snelle automatische testoplossingen te vinden. Door data te verzamelen en modellen te maken, is de testomgeving goed in kaart te brengen. Slimme testautomatisering zorgt voor een goede selectie testgevallen, die kunnen reageren op wijzigingen in digitale oplossingen.

Veiligheid van applicaties

Bij KPN Technium wordt er gewerkt aan dit soort slimme testsets die ook ingezet kunnen worden bij het testen van de veiligheid van applicaties. Door historische gegevens van soorten fouten te analyseren, kan er voor aanpassingen een soort voorspelling gedaan worden van waar nieuwe fouten op kunnen treden. De zwakke plakken van een systeem worden als het ware bloot gelegd.

Snelheid van aanpassen, de grote hoeveelheid data die wordt verzameld en de groeiende complexiteit zijn elementen die alle geïnterviewden aanhalen als de grote uitdagingen bij het testen in ‘the digital age’. Het is duidelijk dat iedereen op zoek is naar oplossingen. Alle organisaties die wij interviewden experimenteren al met nieuwe technologieën. Niemand wil uiteindelijk stil blijven staan.

Benieuwd naar alle interviews met organisaties over kwaliteit?

Benieuwd naar hoe onder andere KLM, NS, TASS international, Wolters Kluwer, PostNL en TomTom met kwaliteit in een digitale wereld omgaan? Vraag dan nu het boek aan via je Sogeti relatiemanager of bestel het boek direct.