Digitale geletterdheid is onze verantwoordelijkheid

Digitale geletterdheid is onze verantwoordelijkheid CSR Magazine

“Kinderen moeten leren om zich in de digitale samenleving optimaal te ontwikkelen”, aldus Rene Speelman die bij Sogeti verantwoordelijk is voor Corporate Social Responsibility. Dit fenomeen heet ‘digitale geletterdheid’. Waar staat de samenleving nu en hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de digitaliserende samenleving? 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

De IT-sector mag zich medeverantwoordelijk voelen om de samenleving goed om te laten gaan met de IT-mogelijkheden. Als organisatie die de technologie op de markt brengt, moeten wij ons hard maken voor een goed gebruik van die technologie. Dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar ook voor de IT-sector. Door goed te begrijpen wat IT voor je kan doen is de verleiding ook veel groter om later voor een carrière in de IT te kiezen.  

Studiereis 

Op dit moment is de onderwijsvernieuwing van digitale geletterdheid volop in het nieuws. Hoewel in Nederland stappen worden gezet, zijn ze in Denemarken ‘al een stap verder’ met de curriculumvernieuwing die het onderwijs beter laat aansluiten op een digitaliserende toekomst. Om die reden ging Rene namens de werkgroep Onderwijs van NLdigital op studiereis naar Kopenhagen, Denemarken. Het onderwijssysteem is daar anders georganiseerd, maar kampt ook met vraagstukken op het gebied van digitale geletterdheid. Dit is gelijk leerzaam voor het Nederlandse onderwijssysteem. 

Lees artikel 

Hoe moet het onderwijs omgaan met de digitaliserende samenleving en wat heeft het bedrijfsleven aan digitale geletterdheid? Lees het artikel van het CSR Magazine!

Kan ik je helpen?