SogetiLabs - Sentify

Sentiment achter social media-bericht zien

Maak kennis met Sentify

SogetiLabs ontwikkelt een tool waarmee het sentiment achter social media-berichten kan worden gemeten, genaamd Sentify. Benieuwd? Lees alles over het idee achter het project en ontdek de services van SogetiLabs!

Naar SogetiLabs

Je kunt er niet omheen: social media. Voor de een is het nieuw terrein en de ander voelt zich er helemaal in thuis. Iedere dag worden social media gebruikers overspoeld met berichten vanuit alle hoeken. Initiators van dergelijke berichten vragen zich soms af wat het sentiment bij een bepaald bericht is. SogetiLabs, de plek waar nieuwe IT-toepassingen worden bedacht en ontwikkeld, startte een project om het sentiment achter een bericht op social media te bepalen. Dit gebeurt binnen het project 'Sentify'.

Handmatig versus automatisch

Het bepalen van een sentiment bij een bepaalde reactie op zich kan al lastig zijn, laat staan wanneer men een beeld wil vormen bij alle reacties op een bericht. Iemand zou dan handmatig alle reacties één voor één moeten lezen en turven hoe iedereen reageert. Je krijgt dan een beeld bij hoe het bericht ontvangen is, maar dit is slechts gebaseerd op het gevoel dat degene die turft krijgt bij het lezen van het bericht. Het Sentify-projectteam binnen SogetiLabs gaat op zoek naar een oplossing om dit proces te automatiseren en om het betrouwbaarder te maken. 

Doel

In eerste instantie zal dit project voornamelijk gefocust zijn op LinkedIn-berichten. Hierbij zorgt het Sentify-projectteam ervoor dat ze goed overzicht houden van de LinkedIn-berichten, dat de berichten gemakkelijk beheerd moeten kunnen worden en dat hier automatisch een sentiment aan gemeten kan worden. Om dit te kunnen realiseren wordt er voorafgaand onderzoek gedaan naar de inhoud en het sentiment bij bestaande berichten, worden er ontwerpen van de applicatie en de sentimentweergave gemaakt en tot slot wordt er een proof of concept ontwikkeld. 

Resultaat

Het eindproduct is een applicatie met de naam Sentify. Hierin wordt het sentiment op social media over een bepaald onderwerp of bericht berekend en weergegeven. Het sentiment kan in zowel percentages als diagrammen worden weergeven. Bij eventuele uitbreiding kan gedacht worden aan spraakbesturing om het sentiment weer te geven en de mogelijkheid om sentiment weer te geven op externe apparaten. 

Meer weten?

Op de hoogte blijven van dit project en de ontwikkelingen van SogetiLabs? Ga naar de SogetiLabs services!

Naar SogetiLabs

Deel dit artikel

Kan ik je helpen?