QA Vision within SAFe

Model voor Regie op Ketenkwaliteit in SAFe®

Zoals geschreven in het voorgaande artikel van deze reeks gaan we nu in op waar mogelijke verbeteringen vanuit Regie op Ketenkwaliteit in Scaled Agile vandaan kunnen komen. Ook tonen we een model waarbinnen alles uit de vorige artikelen samenkomt. 

Verbeteringen

Om een vliegende start te maken heb ik, vanuit de ervaringen binnen Sogeti, aangegeven dat er zes aandachtsgebieden zijn waarop je je in eerste instantie kunt focussen om de kwaliteit in de keten te verhogen. Door deze aandachtsgebieden tegen je eigen organisatie te houden kun je inzoomen op mogelijke verbeteraspecten en deze uitwerken, prioriteren, plannen en realiseren. 

Naast deze aandachtsgebieden onderkennen we enkele logische momenten binnen de werkwijze van Scaled Agile waar potentiële verbeterpunten worden benoemd:

Retrospective van de individuele teams en het System Team

Afbeelding1
Tijdens de retro van de teams worden in de regel verbeterpunten benoemd die door het team zelf kunnen en moeten worden opgepakt. De betreffende Product Owner (PO) organiseert dit met het team. Hier kunnen echter ook team overstijgende punten naar voren komen. Wanneer deze worden gemeld bij de ketenregisseur kunnen deze op de backlog worden geplaatst, worden besproken met de Business Owners (BO’s), nader worden uitgewerkt en bij voldoende benefits worden gepland en gerealiseerd.

 

Inspect & Adapt van de Agile Release Train (ART)

Afbeelding2
Binnen het Program Increment (PI) event is er normaal gesproken ruimte om met de teams en andere betrokkenen te praten over wat ging goed en wat kan beter. De punten die hieruit komen en team overstijgend zijn bewandelen dezelfde weg als hierboven bij de eerste bullet beschreven.

 

Audits

Afbeelding3

Ten slotte kan een organisatie gekozen hebben om compliant te zijn aan een voorgeschreven proces (bv een specifieke ISO standaard) waarvoor dan een certificaat wordt uitgeschreven. Hiervoor worden periodiek audits (intern en extern) georganiseerd die de mate van compliance aantonen en waaruit verbeterpunten kunnen komen. De punten ter verbetering dienen, net als hiervoor, bij de ketenregisseur te worden gemeld en volgen hetzelfde proces. Voordeel bij deze groep is dat er vaak al een bepaalde mate van prioritering wordt meegegeven vanuit de certificering (omdat deze hierdoor anders mogelijk onder druk staat).

Door al deze stromen via de ketenregisseur te laten lopen kunnen de verbeterpunten centraal en eenduidig worden georganiseerd via de backlog van het System Team en worden de punten naar mate van belangrijkheid geprioriteerd, gepland en gerealiseerd. Op deze wijze ontstaat een Continuous Improvement Process, waarbij je op enig moment inzichtelijk kunt maken welke verbeterpunten er zijn, wanneer deze gepland zijn of zelfs al gerealiseerd. Je bent in control, wat een mooi visitekaartje is richting externe auditors, maar vooral natuurlijk naar je eigen klantorganisatie. 

Model

Vertaal je dit onderdeel van Regie op Ketenkwaliteit nu samen met de organisatie van de Ketentest naar een model dan ziet dat er als volgt uit:

Value-stream-ketenkwaliteit

De basis waarom we dingen doen ligt in de verschillende Value streams. Hieruit worden verschillende Epics benoemd, waarbij het zoals in mijn vorige artikel “Organisatie van Regie op Ketenkwaliteit in SAFe®”  aangegeven ook handig is om een zogenaamd verbeter Epic te benoemen. De ideeën en concretere uitwerkingen worden op de Program backlog geplaatst. Daarbinnen kennen we vanuit het System Team het onderscheid tussen de organisatie van een Ketentest en van Regie op Ketenkwaliteit. 

  • Ketentest
    De voeding van de Ketentest komt primair uit de Feature stroom. De Features met een ketenimpact worden door de ketenregisseur (PO van het System Team) verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen er verzoeken van individuele teams komen om, onderbouwd, een Ketenregressietest uit te laten voeren.
  • Regie op Ketenkwaliteit  
    Zoals aangegeven onderkennen we drie stromingen waaruit verbeteringen worden onderkend. De Retrospective, de Inspect & Adapt en Audits. Deze zijn hiervoor al behandeld.

Al deze zaken resulteren in een tweetal Sprint backlogs die conform het generieke Agile proces opvolging krijgen: Eén voor de Ketentest en één voor Regie op Ketenkwaliteit. De ketenregisseur (PO van het System Team) zorgt ervoor dat dit een transparant proces is, waarbij de juiste keuzes worden gemaakt en de regisseur organiseert en bewaakt dit proces en rapporteert over de voortgang ervan.
Heb je vragen of wil je hierover van gedachten wisselen neem dan contact met mij op of bekijk direct onze test services!