Transparantie ketentesten

Organisatie van Regie op Ketenkwaliteit in SAFe®

De Ketentest maakt onderdeel uit van een groter geheel: Ketenkwaliteit. Door naar dit overstijgende geheel te kijken, lever je een grotere bijdrage aan de totale Ketenkwaliteit en krijg je grip op de kwaliteit in de keten. Lees het in dit artikel.

In mijn vorige artikel beschreef ik dat de Ketentest onderdeel uitmaakt van een groter geheel: Ketenkwaliteit. Door naar dit overstijgende geheel te kijken, lever je een grotere bijdrage aan de totale Ketenkwaliteit en krijg je grip op de kwaliteit in de keten: geen verrassingen meer gedurende het voortbrengingsproces en bij livegangen! In dit artikel ga ik verder in op de organisatie en daarmee ook op de integratie van Regie op Ketenkwaliteit in een Scaled Agile omgeving. 

Organisatie ketenkwaliteit

Zoals ik in mijn vorige artikelen over de Ketentest heb geduid is het vrij eenvoudig om dit te integreren in het SAFe® model. Je maakt gebruik van dezelfde rollen en werkwijze als al beschreven is en ook al vele jaren succesvol wereldwijd wordt toegepast. Dit geldt ook voor Regie op Ketenkwaliteit. Voor het gemak ga ik ervan uit dat we klein en eenvoudig starten en dat is binnen één Agile Release Train (ART).

  • De Business Owner (BO) is, zoals aangegeven in het artikel “Organisatie van de Ketentest binnen SAFe ®”, de belangrijkste stakeholder. 
  • Het System Team, of enig ander team uit een soortgelijke Scaled Agile werkwijze, is bij uitstek – als faciliterend team voor een ART – de thuisbasis van de ketenregisseur: Centraal, om zo veel mogelijk synergie- en effectiviteitsvoordeel te behalen.
  • De ketenregisseur vervult de rol van Product Owner (PO), als verantwoordelijke voor de kwaliteit in de keten en heeft daarmee mandaat om, eventueel in samenspraak met de BO’s, besluiten te mogen nemen.
  • De ketenregisseur organiseert de Ketenkwaliteit samen met de Release Train Engineer (RTE) – die de verantwoordelijkheid over een ART heeft, de System Architect – die de kennis van de keten heeft, en een afvaardiging vanuit Operations (Beheer) – die de contacten richting Shared Services heeft. Deze laatste, omdat het grootste werkgebied voor Regie op Ketenkwaliteit binnen de Shared Services ligt. Kijk maar naar de primaire aandachtsgebieden uit het vorige artikel.

In een afbeelding ziet dat er als volgt uit:

Agile-Release-Train

   
Afhankelijk van het verbeterpunt dat wordt opgepakt, kan de expertise worden uitgebreid met een Solution- of een Enterprise Architect. Net als bij de Ketentest geldt dat ook hier gebruik wordt gemaakt van een virtueel team. Buiten de genoemde vaste rollen (voor beperkte tijd) vanuit het System Team, worden de overige rollen namelijk alleen ingezet waar dat van toepassing is en ook voor beperkte tijd omdat er met kleine werkpakketjes wordt gewerkt. Op- en afschalen gebeurt dus per verbeterpunt. De vaste rollen bepalen onderling op basis van behoefte de frequentie en duur om de ontwikkelingen en voortgang te monitoren. Dit zou bijvoorbeeld minimaal eenmaal per week een uur kunnen zijn. Separaat organiseert de ketenregisseur refinement-, plannings-, review- en retrospective sessies. Allen uitgesmeerd over de sprints, maar beperkter van omvang.

Werkwijze Regie op Ketenkwaliteit

Ook voor Regie op Ketenkwaliteit werken we met Epics, Features (FT), User Stories (US) en eventueel taken. Onderstaand vereenvoudigd plaatje van de Ketentest is dus ook hier van toepassing en zorgt voor een integratie met in plaats van een aanvulling op het proces.

Ketentest

Voor een uitgebreide uitleg over dit schema verwijs ik naar mijn artikel 'Integratie Ketentest in het SAFe® model'. Het is verstandig om een zogenaamd verbeter-Epic voor, in ons voorbeeld, de ART te definiëren waaronder alle verbeteringen worden opgehangen die worden benoemd. Op deze wijze ontstaat een kapstok aan verbeteringen en kun je op enig moment inzichtelijk maken wat er op de backlog staat en welke zaken wanneer zijn geïmplementeerd.

Voor ieder verbeterpunt wordt een FT aangemaakt dat een maximale omvang heeft van een doorlooptijd van een kwartaal. Vanuit dit FT worden kleinere werkpakketten beschreven die in een Sprint kunnen worden afgehandeld. Indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van taken, als er nog een verdere onderverdeling nodig is. In het kader van transparantie definieert de ketenregisseur fictieve US’s voor 'externe' teams. Die teams verzorgen hun eigen planning of backlog, in afstemming met de ketenregisseur. Om aan de ART inzichtelijk te maken wanneer US’s van buiten de ART worden gestart en opgeleverd worden 'lege' US’s aangemaakt met de data zoals overeengekomen. Op deze wijze kun je eventuele afhankelijkheden en planningswijzigingen eenvoudiger managen. Communicatie over voortgang brengt de ketenregisseur in de PO Sync in (periodiek overleg tussen PO’s en BO’s over voortgang en ontwikkelingen).

Het type US’s dat vanuit Regie op Ketenkwaliteit wordt opgepakt betreft voornamelijk zogenaamde enablers en spikes. Inhoudelijke US’s worden door de individuele teams opgepakt, of uiteraard via het System Team vanuit het oogpunt van de Ketentest. 
Het System Team hanteert net als de individuele teams het standpunt om minimaal één verbetering per Sprint te realiseren.

Volgende keer ga ik verder in op waar de mogelijke verbeteringen vandaan kunnen komen en toon ik het model waarbinnen alles samenkomt. Lees binnenkort mijn volgende artikel, bekijk direct onze test services of onze expertise in testengineering!