De weg naar holacracy, een nieuwe manier van werken voor bol.com

DYA-Dag-bol-Harm Jans

Tijdens de DYA Dag 2019 op 22 maart belichten sprekers het thema ‘Ecosystems: re-architecting the enterprise’ vanuit verschillende kanten. Zo ook Harm Jans, Way of Working Lead van bol.com, die de bezoekers meeneemt in de beweging naar Holacracy, een manier van werken voor zelf-organiserende teams. We stelden hem alvast een aantal vragen over zijn inspirerende verhaal. 

DYA-Dag-bol-Harm Jans

1.    Jullie hebben bij bol.com een eigen versie van Holacracy vormgegeven. Wat is Holacracy?

Holacracy is een alternatief  'operating system' voor organisaties. Een manier om de traditionele hiërarchie van mensen te vervangen door een hiërarchie van doelen of 'purpose'. Het stelt de organisatie en teams in staat om zichzelf te organiseren en op basis van 'spanningen' continue te verbeteren. Niet alleen het werk zelf maar ook hoe het werk georganiseerd is.

2.    Waarom heb je besloten niet het aanbevolen top-down pad te volgen?

Holacracy is een 'all-in' change. Van de een op andere dag wordt de management hiërarchie vervangen. Dat is heftig voor organisaties en mensen en naar mijn mening te radicaal voor grotere organisaties. Ik geloof meer in een transitie, waarbij wel duidelijk is waar we naartoe onderweg zijn, maar we er stapsgewijs naartoe werken en onderweg kunnen bijstellen. Bij bol.com hebben we met Spark, onze variant op Holacracy, een eenvoudige grondvest voor onze manier van werken, gebaseerd op vier kernwaarden: 

  • Verbinden door purpose.
  • Vertrouwen in elkaar.
  • Verantwoordelijkheid geven en nemen.
  • Samen vakmanschap ontwikkelen.

3.    Wat is voor jou de belangrijkste verandering die is opgetreden en waarom is dat belangrijk?

Ik zie steeds meer engagement en ondernemerschap bij onze teams. En dat is heel belangrijk voor bol.com. Onze markt en omgeving is hoog dynamisch. Nieuwe ideeën en oplossingen moeten op elke plek in de organisatie kunnen ontstaan, iedereen speelt een cruciale rol. We moeten elkaar helpen om vanuit daar gedisciplineerd en snel te leren door continue verbeterstappen te zetten. Ook als we niet zeker weten of het de juiste stap is. Alleen dan zijn we wendbaar genoeg. Dit creëert niet alleen een effectieve organisatie, maar maakt van bol.com ook een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en we het beste in elkaar naar boven halen.

4.    Is Holacracy in jouw ogen geschikt voor elk type organisatie? 

Ik denk dat Holacracy een belangrijke stap is in het vinden van nieuwe manieren van werken die horen bij onze toekomst.  Ik verwacht dat er meer varianten zullen ontstaan, maar dat de achterliggende waarden invulling geven aan wat mensen willen en wat organisaties nodig hebben: werk dat ertoe doet, samen uitgevoerd en gevormd op een manier waardoor de organisatie wendbaar is en mensen op hun eigen manier bevlogen kunnen zijn. Alle organisaties die te maken hebben met versnellende verandering zullen zich moeten hervormen of dreigen hun relevantie en hun talent te verliezen.

Holacracy zal dus geen volledig antwoord bieden voor elk type organisatie, maar biedt uitgangspunten die helpen bij het vinden van een manier van organiseren en werken die past voor jouw organisatie.

5.    Is er bij bol.com nog een rol voor architecten?

Zeker! Een wendbare organisatie met agile teams moet snel kunnen leren. Een korte time-to-market voor je producten en diensten is daarvoor nodig. De manier waarop systemen en landschappen zijn ingericht en de design principes die gehanteerd worden zullen ook aangepast moeten worden. Teams moeten zo onafhankelijk mogelijk kunnen bouwen, testen, releasen en onderhouden.  De houdbaarheid van een technische oplossing wordt steeds korter, doordat nieuwe inzichten en technieken elkaar razendsnel opvolgen. We moeten er dus vanuit gaan dat een technische oplossing tijdelijk is en snel ook weer vervangen moet kunnen worden bij een beter inzicht. Architecten die organisaties helpen om vanuit slimme design principes een dergelijke wendbaarheid te behalen zijn de helden van de toekomst.

Meer weten over de ecosystemen van teams?

Ben je de held van de toekomst en wil je weten hoe het ecosysteem van teams binnen bol.com werkt? En de rol van lerend vermogen en radicale transparantie daarbij?

Kom dan naar de DYA Dag op 22 maart in Utrecht. 

Info en aanmelden DYA Dag