Multidynamische Architectuur

De wereld is multipolair. Ook de it-wereld. Streven naar eenvormigheid over de gehele organisatie is een slecht idee. Dat geldt ook voor itarchitectuur. Differentiatie in architectuurkaders is noodzakelijk.

Multidynamische Architectuur
Dit betogen de auteurs in mei in het artikel ‘multidynamische architectuur: de wereld is niet eenvormig of bipolair’ dat op AG Connect te vinden is. Maar hoe krijgt dit concreet handen en voeten? Een goede start is het differentiëren met architectuurprincipes.

In dit artikel geven de auteurs aan hoe architecten met behulp van principes een eerste stap kunnen zetten om effectief met de grote diversiteit in it om te gaan.