Welke rol speelt ethiek in de digitale wereld?

Ethiek in de digitale wereld

Bij het ontwikkelen, gebruiken van en omgaan met ICT-systemen zijn waarden van organisaties, individuen, maar ook van de samenleving als geheel aan de orde.

Het bezig zijn met morele waarden en overtuigingen betekent bewust vragen stellen bij het omgaan met de technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die zich voordoen als gevolg daarvan.

Impact van technologie

Ethiek in de digitale wereld
Techniek is niet neutraal. Ook ICT niet. In elk IT-systeem zit iets van de opdrachtgever, de ontwerper en de programmeur. In elk IT-systeem worden keuzes gemaakt die de gebruiker van het systeem onwillekeurig beïnvloeden. De wijze waarop zaken worden gepresenteerd en het gemak waarmee iets kan, bepalen deels hoe gebruikers reageren.

Denk maar aan de verplichte vraag om cookies te accepteren. De default optie, die het meest nadrukkelijk als keuze aanwezig is, is om alles toe te staan. Wil je als gebruiker de minimale variant selecteren, dan moet je vaak een aantal schermen dieper zijn.

De digitalisering maakt de impact van technologie alleen maar groter. Toenemend gebruiksgemak door mobiele apps veranderen het gedrag van mensen. Algoritmes die op basis van big data beslissen of een sollicitant op gesprek wordt uitgenodigd of onder welke voorwaarden iemand een verzekering krijgt, hebben alles te maken met de in- en uitsluiting van personen. Een mooi boek dat dit laat zien is Weapons of math destruction van Cathy O’Neil. De impact wordt alsmaar groter, omdat enerzijds er steeds meer kan met ICT en anderzijds de impact potentieel wereldwijd is.

Vind het volledige artikel op iBestuur