Bereik uw businessdoelen met businessarchitectuur [White paper]

In een tweeluik geven architecten van Sogeti en SNS reaal theoretische invulling aan het werken met een businessarchitectuur en hoe je deze succesvol kunt gebruiken om uw businessdoelen te behalen. Dit doen zij met twee whitepapers waarin zij de visie presenteren en laten zien hoe je hier mee aan de slag kunt.

Inleiding Vorm geven aan visie. Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen

 

Bereik uw businessdoelen met businessarchitectuur

"Stel. U wilt uw klanten beter bedienen, en u vraagt zich af welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in producten, processen en informatievoorziening. Of u gaat uw diensten aanbieden samen met uw nieuwe business partner. Wat moet u allemaal regelen voor een naadloze samenwerking?  

Voor welke grote verandering u ook staat, u heeft vrijwel zeker behoefte aan inzicht en overzicht in de samenhang tussen producten, processen en informatievoorziening. In hoeverre is mijn organisatie goed ingericht om in haar omgeving succesvol te kunnen zijn, niet alleen nu, maar ook op langere termijn. En dat is in de complexe wereld van de 21e eeuw geen sinecure. Ontwikkelingen in de omgeving en in de eigen organisatie worden gedreven door nieuwe inzichten op..."

 

Inleiding Aan de slag met businessarchitectuur. Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen

"Er wordt veel gesproken en geschreven over businessarchitectuur. Ondanks alle presentaties en publicaties is er nog weinig overeenstemming over wat onder businessarchitectuur verstaan zou moeten worden, laat staan wat het oplevert. Daarbij rijst ook de vraag of een business wel te architecturen is. Is het niet zo dat pas over businessarchitectuur wordt gesproken als de organisatie allang bestaat en ingericht is [Bloomberg]. Wat valt er dan nog te architectureren? Wat is überhaupt “de business”? Is dat niet een typering die alleen door IT’ers wordt gebezigd?