Hoe transformeer je naar een wendbare moderne regieorganisatie? [WHITEPAPER]

In vrijwel iedere organisatie zien we een groeiende drang naar wendbaarheid en klantwaarde bij een optimale kosten-kwaliteitverhouding.

De time-to-market staat voortdurend onder druk, gebruikers worden steeds mondiger en veeleisender en serieuze kostendruk zorgt voor standaardisatie van de onderliggende dienstcomponenten. De adoptie van cloudservices is voor veel organisaties een logisch gevolg hiervan, evenals het ontstaan van complexe multivendor dienstenketens. De uitvoering van een (vaak significant) deel van de IT-diensten vindt plaats buiten de eigen organisatie. Dit vraagt om een wendbare, fit-for-purpose regieorganisatie, die de dynamische businessbelangen voortdurend voorziet van passende oplossingen.

Transformatie naar Agile SIAM-functie

Een transformatie van de huidige IT-organisatie naar een SIAM-functie (Service Integration And Management) waar een Agile en cloudgerichte manier van werken tweede natuur is, is nodig om tot een wendbare moderne regieorganisatie te komen. In de SIAM-functie komen vraag- en aanbodsturing bij elkaar en zorgt een set van rollen, verantwoordelijkheden, processen en competenties voor een adequate aansturing van de multi-vendor ketens (inclusief clouddiensten) en de realisatie van de benodigde waarde. 

Kritische succesfactoren

Kritische succesfactoren voor een dergelijke transformatie omvatten:

  • Expliciete sturing op waarde.
  • Ketenfocus op continue verbetering.
  • Adaptiviteit van organisatie, processen en techniek.
  • Een gezonde balans in vraag en aanbod.
  • De vorming van multidisciplinaire teams (over organisatiegrenzen heen).
  • De juiste tooling voor kennisdeling en automatisering van taken.

Wendbare aanpak

 

Cover Agile SIAM whitepaper

Met Agile SIAM krijgt de moderne regieorganisatie dus een wendbare aanpak en bijbehorende middelen voorhanden, waarmee complexe, multi-vendor ketens - inclusief cloudservices  - effectief en efficiënt benut en aangestuurd kunnen worden.

Download de Whitepaper Agile SIAM-regie op multi-vendor ketens en de cloud

Lees in deze Whitepaper hoe de SIAM-benadering u helpt bij de weg naar een wendbare regie-organisatie. Welke aanpak is er nodig, wat zijn de kritische succesfactoren en natuurlijk praktische tips en best practices. 

Kan ik je verder helpen?