Presentaties van DYA-Dag 2016 beschikbaar [DOWNLOADS]

Hoe architectureer je in tijden van digitale disruptie? En hoe helpt een multi-dynamische architectuur hierbij?

 

Presentaties DYA dag 2016

Tijdens de DYA-Dag 2016 ontvingen bijna 300 bezoekers inspirerende tips en concrete handvatten voor een nieuwe architectuurstijl. Sprekers van Waternet, Boon Edam, ING en Sogeti gaven een inkijk in o.a. agile architecturen en vernieuwende aanpakken. De presentaties van deze sprekers zijn nu hier te downloaden. 

Presentaties DYA Dag 2016

  • Agile architectuur bij Waternet; go with the flow, Ann Loogman, Informatiearchitect

Waternet streeft ernaar om in 2017 80% van haar klantcontact online af te handelen. Marketing en ICT hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Onder architectuur en door middel van een agile/scrum aanpak wordt de balans gevonden tussen ‘being ready’ en kleinere, zeer zichtbare ‘rocket projects’. Ann Loogman, Informatiearchitect bij Waternet liett zien hoe deze balans gerealiseerd wordt in de digitale communicatie met de burger. Haar presentatie ‘Go with the Flow’over Agile Achitectuur bij Waternet geeft een helder inzicht in de werkwijze bij haar organisatie.

 

  • Empowering: architecting in the agile ING organisation, René Klinkenberg, Architect

Wie volgt niet met spanning de ontwikkeling van ING naar het nieuwe Agile organisatiemodel. Gaat het lukken met de squads, tribes en chapters die ING in staat moet stellen haar aanpassingsvermogen en innovatiekracht te behouden? René Klinkenberg, architect bij ING, vertelde tijdens zijn keynote welke rol architectuur en de architect in deze nieuwe organisatie heeft. Er is in ieder geval nog steeds behoefte aan visie, inzicht, overzicht en samenhang door de architectuurfunctie. Wel verandert de rol van architect in de engineering cultuur van ING naar een sturend, ondersteunend en meewerkend teamlid, zodat teams een onderscheidende klantbeleving kunnen realiseren.

  • Van draaideur specialist naar entry service provider, Hans Hopma, Sr. Business Development Manager

Tijdens de DYA-Dag 2015 introduceerde Sogeti ‘De brug’-methode. Een metafoor om organisaties te helpen hun digitale transformatie vorm te geven. Hans Hopma, senior Business Development Manager bij Boon Edam, vertelt hoe deze draaideurenspecialist ‘de brug’ heeft toegepast om de slag te maken van producent naar dienstverlener. Na 140 jaar produceren staat Boon Edam aan de rand van de digitale revolutie. Hoe gaan zij deze nieuwe periode inrichten? Wat is de impact op hun huidige organisatie? En hoe vertalen zij de inzichten van ‘de brug’ naar keuzes en concrete invulling. Een prachtig voorbeeld van hoe ontwikkelingen als Internet of Things impact hebben op het herdefiniëren van een business model.

  • Multi-dynamic architecture: de patronen onder de chaos, Ton Eusterbrock, Sogeti Enterprise Architect

Ton Eusterbrock, Enterprise Architect bij Sogeti gaat in op het concept van multi-dynamische architectuur: de transformatie naar een architectuurbenadering die verschillende dynamieken in de organisatie ondersteunt en verbindt. In tijden van digitale disruptie ontstaan verschillende ritmes van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. Kleine gebeurtenissen in het ene ritme kunnen grote gevolgen hebben in een ander ritme. De moderne architect maakt de soepele overgang tussen die ritmes mogelijk met een Multi Dynamic Architecture: een architectuurstijl die verschillende modi onderkent; verschillende dynamieken die samen een harmonisch geheel vormen. 

  • Column Menno van Doorn

Treffende en humoristische kijk op "Hidden feature toggles en uw mimimum viable bureaucracy."

Meer informatie over nieuwe architectuurstijlen

Heeft u vragen naar aanleiding van de presentaties van de DYA-Dag 2016 of wilt u van gedachten wisselen over nieuwe architectuurstijlen? Neem dan via onderstaande formulier of gegevens contact met ons op. 

Kan ik je verder helpen?