Presentaties van DYA-Dag 2017 beschikbaar [DOWNLOADS]

Een kleine 200 gasten hebben tijdens DYA-Dag 2017 op tien maart hun hersens laten kraken met nieuwe technology-driven architecture.

Sprekers van Air France KLM, TU Delft, Quby – the creator of Toon – en Sogeti presenteerden nieuwe inzichten zoals lightpaths, Internet slices en Principle Based Architecture. 

Presentaties DYA-Dag 2017

De presentaties van de sprekers zijn nu hier te downloaden:

De wetenschap heeft verschillende belangrijke veranderingen in het gebruik van Internet ingeleid. Welke invloeden hebben huidige ontwikkelingen binnen de wetenschap op het toekomstige Internet gebruik? Bijvoorbeeld met betrekking tot het delen van big data? En hoe kun je het vertrouwen organiseren dat hiervoor nodig is? In zijn presentatie duidt Leon enkele impact-rijke ontwikkelingen en beantwoordt hij de belangrijkste vraag beantwoorden welke consequenties dit voor bedrijven kan hebben en waarom een bedrijf als KLM hierin investeert.

De wereld is complex, het heeft geen zin dat te negeren. En ‘simpelweg’ de boel versimpelen werkt ook niet. Binnen Industrieel Ontwerpen is een andere manier ontstaan om naar complexe uitdagingen te kijken. Een manier die complexiteit niet alleen accepteert, maar viert en vandaaruit tot oplossingsrichtingen komt. Wouter geeft voorbeelden uit de praktijk die aanmoedigen deze houding en manier van denken ten opzichte van complexiteit ook op het IT-domein toe te passen.

In de loop der jaren heeft het fenomeen architectuurprincipe zich stevig gevestigd met een aardige body of knowledge die we in veel organisaties terug zien. De context waarin principes worden toegepast is echter sterk veranderd. Technologische ontwikkelingen gaan hard waarmee veel nieuwe mogelijkheden zijn geïntroduceerd en nieuwe klantwaarde is gecreëerd. Wat betekent dit voor uw principes? Welke principes moeten overboord omdat ze de effectiviteit van architectuur belemmeren? Sturen met principes die over de datum zijn is niet handig. Aan de hand van voorbeelden worden nieuwe principes besproken die gedreven zijn door veranderingen in technologie.

Software ‘has been eating the world’ en we worden steeds beter in het uitnutten van deze beweging. Echter, er is een nieuw monster opgestaan dat zelfs nog moeilijker te verslaan is. Nieuwe hardware functies overstromen de markt door lage productiekosten, crowd funding start ups, 3D printen en wereldwijde levering. Hoe kunnen we deze oplossingen integreren, waarbij we wel veilig en schaalbaar blijven, en voldoen aan de wensen van onze klanten?

Menno's humoristische en inspirerende blik op de architectuur-wereld!

Meer weten over nieuwe architectuurprincipes?

Heeft u vragen naar aanleiding van de presentaties van de DYA-Dag 2017 of wilt u van gedachten wisselen over het herijken van architectuurprincipes? Neem dan contact met ons op.