Internet of Things: Zet IT-OT-integratie op de digitale transformatieagenda

Het realiseren van de ‘totale connectiviteit’ waarin het internet of things voorziet vereist aandacht en kennis uit verschillende disciplines, van infrastructuur, standaardisatie, werkprocessen
en risk management tot human resources en marketing.

End-to-end (E2E) koppelingen

Daar hoort ook een nieuw vocabulaire bij. Naast B2B en B2C hebben we het nu ook over M2M, en over de overbrugging van afstanden door complete ketens heen. Een zogenaamde end-to-end (E2E) koppeling is nodig voor deze digitale acceleratie. 
Gegeven het feit dat vrijwel iedere organisatie een digitaal transformatieproject heeft lopen, ligt het voor de hand om de beoogde IT-OT-versmelting hierin een plek te geven.

Uiteraard zullen afhankelijk van de aard van de organisatie IT-OT-activiteiten een andere lading krijgen:

  • De data uit werkprocessen via wearable technologie koppelen aan productiesystemen, zoals die van groothandels, ziekenhuizen en energieleveranciers;
  • Standaardisatie van de data en de communicatieprotocollen voor de ‘things-ready- ness’ en realisatie van totale connectiviteit;
  • Het gebruik van apparaten en machines volgen om beter onderhoud te kunnen plegen, zoals in de procesindustrie, de machine-industrie en de consumentenelektronica;
  • Nieuwe Human-Machine Interfaces en Interaction die data uit de operatie beter toegankelijk maken voor gebruikers: blue collar, white collar en consumenten

Advanced analytics

De grote gemene deler voor deze digitale transformaties is de verbinding van hardware, software en services met data en digitale content. Betekenisvolle slimme oplossingen kunnen dan worden gebouwd met gebruik van advanced analytics. Dat betekent dat er hard moet worden gewerkt aan nieuwe digitale capabilities, zoals:

  • Governance: aansturing van de digitale transformatie onder de verantwoordelijkheid van de businessoperatie en niet onder die van de cfo;
  • De integratie van mensen en culturen, wat vroeger vanuit de it ‘business alignment’ heette, maar nu ook andere disciplines zoals r&d en design betreft – de zachte kant van de integratie dus: mensen mentaal en fysiek bij elkaar brengen;
  • De afstemming met stakeholders in de verschillende kanalen, zoals serviceleveranciers als het om klantinteractie gaat of nieuwe gebruikersgroepen van de data in grotere ecosystemen;

Kan ik je verder helpen?

Profielfoto Menno van Doorn
Principal VINT
Phone number: +31886606600