Scarcity in abundance

‘Schaarste in overvloed’ onderzoeksrapporten

In onze nieuwste onderzoeksrapporten 'Schaarste in Overvloed' werpen we een blik in de toekomst van kunstmatige intelligentie en ecologie. Want hoe verhoudt de overvloed aan AI-technologieën zich tot de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, en de invloed hiervan op economie en samenleving?  Twee rapporten geven een uitgebreide en inspirerende beschrijving: 'De opkomst van de ervaringsecologie' en 'Het grote AI-experiment'. Download gratis

Twee nieuwe onderzoeksrapporten van Sogeti’s Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie zijn tegelijkertijd gelanceerd. Onder de titel ‘Schaarste in Overvloed’ beschrijven de rapporten een toekomst waarin een overvloed aan kunstmatige intelligentie en een schaarste aan fysieke middelen samenvallen (zoals water, metalen, een stabiel klimaat en biodiversiteit). De paradox die hierdoor ontstaat stelt organisaties en de samenleving voor een groot dilemma: kunstmatige intelligentie inzetten om economische groei te stimuleren zorgt voor meer schaarste van de fysieke middelen. De onstuimige groei van de economie van de afgelopen decennia en de recente explosie van het gebruik van AI zien wij beide als een groot maatschappelijk experiment. In beide rapporten worden grote vraagstukken van de huidige tijd beschreven door de bril van beide experimenten.

De opkomst van de ervaringsecologie

In ons rapport ‘De opkomst van de ervaringsecologie' verkennen we de complexe interactie tussen economische, ecologische en socio-psychologische trends. We onderzoeken hoe deze trends leiden tot nieuwe uitdagingen en kansen voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Het rapport geeft aan dat er revolutionaire veranderingen nodig zijn om deze uitdagingen de baas te kunnen. In twee scenario’s, Post-groei en Ecomodernisme, worden deze revolutionaire veranderingen uiteengezet. Het rapport legt een specifieke focus op de rol van IT. We verkennen concepten zoals techno-sobriëteit, bewustzijnstechnologie en ‘deep’ technology.  Het rapport signaleert dat de groeiende invloed van IT op de uitstoot van broeikasgassen er voor zorgt dat er steeds kritischer gekeken wordt naar de inzet  van informatietechnologie.

Het grote AI-Experiment

Het tweede rapport, ‘Het grote AI-experiment’ biedt een diepgaande analyse van de impact van kunstmatige intelligentie op de samenleving en het bedrijfsleven. Het rapport behandelt verschillende orde-effecten van de verdere verspreiding van kunstmatige intelligentie. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met de consumentisering van AI: we zien dat AI-toepassingen steeds meer geïntegreerd worden in ons dagelijks leven en werk. Een van de gevolgen daarvan is de vervuiling van het internet. Door een grote toename van door AI-gegenereerde data ontstaat er een zogenaamd ‘inteelt-internet’, dat een van de orde-effecten is die in het rapport worden gesignaleerd. In ‘Het grote AI-experiment’ beschrijven we de potentie van machinecreativiteit en de invloed daarvan op bedrijfsprocessen en innovatie, maar waarschuwen we ook voor onvoorziene effecten van een overvloed aan kunstmatige intelligentie.

Onze visie bij Sogeti

Bij Sogeti Nederland begrijpen we dat deze ontwikkelingen cruciaal zijn voor het vormgeven van de toekomst. Onze expertise in digitale technologieën, gecombineerd met een hoge mate van kennis van deze trends, maken het mogelijk om voorop te lopen in innovatie en duurzaamheid. Wij ondersteunen organisaties bij het navigeren door deze uitdagingen en het benutten van de kansen die deze veranderingen bieden.
 
Ontdek onze volledige analyses en hoe deze inzichten jouw organisatie kunnen transformeren. Download nu jouw exemplaren van ‘De opkomst van de ervaringsecologie' en ‘Het grote AI-experiment’.

Download gratis de ‘Schaarste in overvloed’ onderzoeksrapporten

Door dit formulier in te dienen, begrijp ik dat mijn gegevens door Sogeti worden verwerkt zoals beschreven in het Privacybeleid.*