Houssaine-en-Jesse-cloud

Iedereen gelijk bij Sogeti

Niet voor iedereen liggen de banen voor het oprapen. Zeker niet als je een beperking hebt. Het Social Return Project van Sogeti kan uitkomst bieden. Career Manager Jesse Mol  en Infrastructure Engineer Houssaine Ichen vertellen erover. Houssaine: ‘Ik heb een grote kans gekregen.’

Twee enthousiaste mensen ontmoeten elkaar in Amsterdam. Hun gezamenlijke verhaal begint dik een halfjaar geleden. Houssaine is vijf jaar geleden naar Nederland gekomen. Hij is geboren in een dorpje in het berggebied van Marokko waar hij als kind polio kreeg en verlamd raakte aan zijn benen. Houssaine: ‘Sindsdien gebruik ik beensteunen en krukken. Marokko is slecht toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is daar moeilijk om maatschappelijk te integreren. Daarom ben ik uiteindelijk naar Nederland gekomen.’ Houssaine vertelt verder: ‘Een lange tijd zocht ik naar werk, maar de Nederlandse taal was een probleem. Ik spreek het nog niet vloeiend. Ook de diploma’s die ik in Marokko behaalde, waren in Nederland niet geldig.’ Een jobcoach van de gemeente bracht hem in contact met Sogeti, of specifieker met Jesse. De Career Manager is nauw betrokken bij het Social Return Project en Diversity & Inclusion (D&I)/Capabilities. ‘Want’, zegt hij, ‘voor Sogeti is iedereen gelijk. Ongeacht je leeftijd, geaardheid, geloof, mentale of fysieke gesteldheid. Dat dragen we actief uit en daar willen we ook echt invulling aan geven. Sogeti is een groot bedrijf, we willen een afspiegeling van de maatschappij zijn.’ 

Obstakels overwinnen

D&I is onderverdeeld in vier stromen: Cultural Diversity, Gender Diversity, Rainbow Network en Capabilities. Jesse: ‘Bij die laatste ben ik betrokken. We richten ons op IT-professionals met een lichamelijke of mentale beperking. Dit kan dus ook iets neurodivers zijn, zoals ADHD of autisme. Een groep IT’ers die uitstekend in staat is om IT-werk succesvol te verrichten, maar die vaak onterecht een achterstand hebben op de arbeidsmarkt.’ Houssaine merkt al zijn hele leven dat het een uitdaging is om als persoon met een handicap werk te vinden. ‘Er bestaat een vooroordeel dat wij niet productief zijn. Maar ik ben opgegroeid met deze handicap en laat me niet afremmen. Ken je de uitdrukking: ‘Ik kan de richting van de wind niet veranderen, maar wel mijn zeilen aanpassen?’ Die is op mij zeker van toepassing. Ik heb obstakels overwonnen en wil verder. Daarom schreef ik me in bij een overheidswebsite, speciaal voor het zoeken van werk voor mensen met een handicap. Zo kreeg ik mijn jobcoach bij de gemeente.’

‘En zo ontstond iets moois’, vult Jesse aan. ‘Sogeti voert een omvangrijke werkplekmigratie uit voor een van onze klanten. Onderdeel van het contract dat we hebben afgesloten, is een social return verplichting. Oftewel: we willen iets terugdoen voor de maatschappij. Ik heb goed contact met het Werkgeversservicepunt (WSP) van de klant. Vanuit het WSP ontving ik meerdere cv’s van IT-professionals die op zoek waren naar een startersfunctie in de IT. Eén plus één was in dit geval drie. Zo hebben we nu meerdere IT-professionals een plek als floorwalker binnen het werkplekmigratieproject én een IT-opleiding kunnen aanbieden.’

Heel dankbaar 

Voor Houssaine was dit een kans die hij nooit eerder in zijn leven kreeg. Zijn enthousiasme steekt hij niet onder stoelen of banken. ‘Ik krijg de kans om te studeren, mijn vaardigheden te verbeteren en werkervaring op te doen. Sogeti opent deuren. Ik ben daar heel dankbaar voor. Zelf ben ik heel actief en heb ik veel energie. Ik ben zo blij dat ik nu mee kan doen in de maatschappij. Ik volg een cursus Cloud Computing en heb mijn eigen IT-trainer. ’Jesse en Houssaine zijn eigenlijk pas net begonnen. Jesse: ‘Ik help hem op weg. Niet alleen vakinhoudelijk, maar met alle zaken rondom de ontwikkeling van een IT-professional binnen Sogeti. We hebben veel contact, maar hij moet uiteindelijk zelf zijn zakelijke doelen behalen. Het Social Return Project is geen garantie voor een vast contract. Wel is het een mooie periode om te werken en leren binnen Sogeti.’ 

Toegankelijker

Naast zijn werk als floorwalker volgt Houssaine nu de opleiding Workspace Professional Track voor zes maanden. Houssaine: ‘Het gaat goed, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik wil echt iets bereiken. Een van mijn doelen is om een applicatie te bouwen om het leven van mensen met een handicap gemakkelijker te maken. Technologie maakt de wereld toegankelijker, ook voor mensen met een handicap. Het maakt ze zelfverzekerd.’ Career Manager Jesse vult aan: ‘Dat is het mooie van Houssaine. Hij heeft een doel. Van toegankelijkheid maakt hij echt een item. Hij plaatst er bijvoorbeeld ook video’s over op YouTube.’ Jesse is een enthousiaste pleitbezorger van de stream Capabilities. Er zijn genoeg plannen om nog meer mensen te helpen aan een gave baan in de IT. Zo zijn Sogeti en ITvitae een samenwerking aangegaan voor het opleiden van jongeren met autisme of hoogbegaafdheid tot Cloud Specialist. De partijen ontwikkelen nu een praktijkgericht opleidingsprogramma dat start in september 2023. Jesse vertelt: ‘Vanuit de stream zijn we bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van een Capability Fund, waarmee we zaken rondom toegankelijkheid, de werkplek en mobiliteit willen gaan financieren.’ ‘Meer bedrijven zouden zoals Sogeti moeten denken’, vindt Houssaine.

Mogelijkheden bij Sogeti

Ben je benieuwd wat Sogeti voor jou kan betekenen? Neem dan een kijkje op onze website of stuur Jesse een bericht!

Werken bij Sogeti

Kan ik je helpen?

Sogeti Tanja Nieboer
Phone number: +31621410771

10 jaar cloud in Nederland

werken-bij-sogeti-10-jaar-cloud-boekje

De afgelopen jaren is het cloud landschap erg veranderd. In het boekje '10 jaar cloud in Nederland' lees je hier meer over. Ben jij benieuwd naar alle verhalen? Download dan gratis het boekje via de onderstaande knop. 

Download hier