Pepijn SAP Testing

TMAP: Quality Engineering in SAP testing

Quality engineering in SAP testing brengt een goede basis voor kwaliteit en testen. De betrokkenheid van key users en eindgebruikers is hierin erg belangrijk. Lees hier waarom.

Wat is SAP Testing

 

Quality engineering in SAP testing brengt een goede basis voor kwaliteit en testen voor functionele en technische SAP Consultants, SAP Operation Teams en iedereen die betrokken is bij SAP-implementaties. Dit artikel gaat over het belang van key users en eindgebruikers betrokkenheid; een zeer belangrijk onderwerp in de nieuwe TMAP: Quality Engineering for SAP training.  In de rest van dit artikel blog bedoelen we met key users zowel key users en eindgebruikers.

Waarom zijn key users essentieel in SAP Testing?

Key users hebben uitgebreide bedrijfskennis dat van het grootste belang is om de nieuwe SAP-oplossing te valideren en te verifiëren. Key users zijn belangrijk om te bepalen of de zakelijke behoeften ondersteunt worden en  het voldoet aan de gestelde eisen. Maar weten uw key users hoe ze effectief en efficiënt kunnen testen?  Is uw organisatie goed georganiseerd om de SAP key user te ondersteunen bij het uitvoeren van uw SAP Testing?
 
De meeste testmanagers met ervaring in SAP (of ERP) projecten zijn bekend met de uitdagingen om voldoende key users beschikbaar te krijgen voor het testen. Voor goede kwaliteit, is het gunstig om key users vroeg in een projectfase te betrekken:

  • Verzeker dat aan de business requirements worden voldaan: Key users hebben diepe kennis van de bedrijfsprocessen en requirements. Hun betrokkenheid bij het testen kan helpen ervoor te zorgen dat de nieuwe SAP-oplossing voldoet aan deze specifieke behoeftes en eisen.
  • Identificeer potentiële problemen vroegtijdig: Key users zijn de personen die de SAP-oplossing en bedrijfsprocessen dagelijks gebruiken. Hun vroegtijdige betrokkenheid bij het testen helpt bij het vroegtijdig identificeren van potentiële problemen in het testproces. Hierdoor wordt een snellere oplossing mogelijk en eventuele negatieve gevolgen voor het bedrijf worden geminimaliseerd.
  • Verminder het algehele projectrisico: Door key users te betrekken bij het testen, wordt het risico op afwijkingen verminderd. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat het project op tijd, binnen het budget wordt voltooid en voldoet aan de vereisten van de business.
  • Verhoog de acceptatie en tevredenheid van gebruikers: Key users die betrokken zijn bij het testen, voelen zich eerder eigenaar van de SAP-oplossing en het succes ervan. Door hen te betrekken bij het testen, raken ze meer vertrouwd met de SAP-processen en zijn ze eerder geneigd om het te adopteren en effectief te gebruiken.
  • Zorg voor naleving van voorschriften en standaarden: Key users zijn vaak verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van regelgeving en normen binnen specifieke SAP-gebieden van de bedrijfsprocessen. Hun betrokkenheid bij het testen kan helpen ervoor te zorgen dat de SAP-oplossing aan deze vereisten voldoet en mogelijke negatieve juridische, logistieke of financiële gevolgen vermijdt.

Over het algemeen is het betrekken van key users bij SAP-testen van cruciaal belang voor het succes van het project en het lange termijn succes van de SAP-oplossing. Het helpt ervoor te zorgen dat de SAP-oplossing voldoet aan de specifieke vereisten van het bedrijf, effectief wordt gebruikt en gebruikt wordt door eindgebruikers. 

Helaas komt het voor dat bij complexe SAP-implementaties key users onvoldoende betrokken worden bij SAP-testen. Er zijn verschillende redenen waarom deze gebruikers mogelijk niet worden betrokken bij het testen van de SAP-processen:

  • Gebrek aan tijd: SAP-key users zijn vaak druk met hun dagelijkse werkzaamheden en hebben mogelijk niet genoeg tijd om deel te nemen aan project- en testactiviteiten.
  • Gebrek aan expertise: Testen vereist specifieke vaardigheden en kennis, die key users mogelijk niet bezitten. Het kan zijn dat de key users zich niet op hun gemak voelen om deel te nemen aan testactiviteiten zonder de nodige training of begeleiding.
  • Miscommunicatie: Key users hebben mogelijk niet altijd een duidelijk inzicht van het SAP-testproces of weten hun rol daarin niet zo goed. Miscommunicatie tussen veel stakeholders (zoals het ontwikkelteam, het testteam, het projectteam, project- en lijnmanagers) en key users kan direct leiden tot verwarring of een gebrek aan participatie. 
  • Beperkte middelen: (Handmatig) testen is tijd- en resource-intensief. Organisaties hebben mogelijk niet de nodige middelen om belangrijke key users te betrekken bij SAP-testactiviteiten.
  • Weerstand tegen verandering: Key users kunnen gevoelig zijn voor veranderingen van de huidige processen en systemen en willen daarom niet meewerken. Hen betrekken bij het testen kan worden gezien als een verstoring van hun dagelijkse drukke werk, wat leidt tot weerstand om deel te nemen.

Om deze uitdagingen goed te managen is het essentieel om key users te informeren en te trainen over het belang van SAP-testen en hun rol in het proces. Zij moeten bewust worden gemaakt van de belangrijke rol die zij spelen. Zij zijn de schakel voor de acceptatie van de SAP-oplossing.  Het is belangrijk om hen te betrekken bij het "WAAROM" van de bedrijfstransformaties die de organisatie ondergaat. Het bieden van training in kwaliteits bewustwoording bouwt hun vertrouwen en expertise in testen op. 

Verder is het belangrijk om duidelijk en regelmatig te communiceren over het testproces, de verwachtingen en de uitkomsten om miscommunicatie te minimaliseren.  Ten slotte moeten organisaties ervoor zorgen dat ze over voldoende middelen en managementondersteuning beschikken om key users te betrekken bij SAP-testactiviteiten.


In de volgende blog zal ik dieper ingegaan worden hoe je organizaties kan overtuigen om key users vroegtijdig te betrekken in het testen en hoe ze zouden kunnen gaan testen. Stay tuned!

Een nieuwe TMAP-training speciaal voor SAP.

Het is ontwikkeld op de sterke basis van TMAP, the body of knowledge for quality engineering and testing. De nieuwe TMAP Training, TMAP: Quality Engineering for SAP zal dieper ingaan op het hoe, wat en waarom SAP-oplossingen getest kunnen worden. Het is vooral voor key users en eindgebruikers van SAP; operationele- en onderhoudsteams die betrokken zijn bij het testen van SAP-oplossingen. Belangrijke onderwerpen zoals aanpak, strategie en stakeholders worden daarin uitgelicht.

TMAP training   Naar testengineering

Tricentis & SAP Testing

Sogeti Tijs Wonders Communitymanager
Phone number: +31681472774